การเขียนผลงานทางวิชาการกับงานวิจัยคล้ายหรือต่างกัน

ตอนนี้ หลายๆคนเริ่มที่จะเก็บผลงานวิชาการหรืองานวิจัยกันแล้ว เพราะประกอบพิจารณาเข้าแท่ง อยากทราบว่า การเขียนงานวิจัยกับการเขียนผลงานทางวิชาการ แบบไหนง่ายกว่ากัน เก็บข้อมูลไว้หลายเรื่อง อยากเขียนให้แล้วเสร็จจะได้เผยแพร่ให้เพื่อนได้รู้บ้าง
คำตอบ