ต้องการย้ายบล็อกออกจากแพลนเน็ต

เรียนอ.จันทวรรณ  ออย(จุรีรัตน์  จันทร์ภักดี) เป็นผู้สร้างแพลนเน็ตให้กับ KM เกษตรชุมพร  และได้เปิดบล็อกของตัวเอง ชื่อบันทึกเล่มเล็ก  ขณะนี้แพลนเน็ตของชุมพร ดูว่จะไปได้ดีจึงจะแก้ไขประวัติและเปลี่ยนรูป ส่งผลถึงบล็อกของตัวเองที่เปิดไว้ ขอคำแนะนำจากอาจารย์ในการแก้ไขด้วยค่ะ

คำตอบ

การแก้ไขรายละเอียดของแพลนเน็ต เช่น การใส่ข้อความหรือการใส่รูปเฉพาะให้แพลนเน็ตนั้นๆ ทำได้โดยไปที่แผงควบคุม เลือกแพลนเน็ต แล้วกดแก้ไข หรือไปที่แพลนเน็ตแล้วกดแก้ไขที่ด้านข้างค่ะ

ส่วนรูปถ่ายของผู้สร้างแพลนเน็ตนั้นแก้ไขเฉพาะในแพลนเน็ตไม่ได้ค่ะ จะกระทบไปทั้ง account ค่ะ

ออยเอง

ขอบพระคุณอาจารย์สำหรับการแก้ไขรายละเอียดของแพลนเน็ต แต่ว่าการย้ายบล็อกที่เป็นเจ้าของออกจากแพลนเน็ตจะทำอย่างไร เมื่อใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกันกับแพลนเน็ต ซึ่งจะมอบให้ชาวเกษตร ขอบคุณค่ะ