ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ การจัดการความรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมาคมข้าราชการพลเรือน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนา ครั้งที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ การจัดการความรู้

  ตามที่สมาคมข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัด ยุทธศสตร์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนรุ่นที่ ๓๒ ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘  กลุ่มผู้เข้าอบรมที่สนใจสมัครเข้า ๒๐๔ ท่าน โดยเรียงลำดับกลุ่มที่เข้ามากที่สุดเรียงตามลำดับ ดังนี้ครับ

ทีมงาน อบต./เทศบาล

60

เจ้าพนักงานธุรการ

25

จนท.วิเคราะห์ฯ

21

ผอ./รองผอ./หัวหน้าสถานศึกษา

17

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10

 ในการสัมมนาครั้งนี้มีการปรับหลักสูตร โดยนำ เรื่อง"องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้" เข้ามาส่วหนึ่ง อีกครั้งมี "กระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิด "ลปรร เพื่อพัฒนา" ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)