GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ การจัดการความรู้

สมาคมข้าราชการพลเรือน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนา ครั้งที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ การจัดการความรู้

  ตามที่สมาคมข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัด ยุทธศสตร์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนรุ่นที่ ๓๒ ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘  กลุ่มผู้เข้าอบรมที่สนใจสมัครเข้า ๒๐๔ ท่าน โดยเรียงลำดับกลุ่มที่เข้ามากที่สุดเรียงตามลำดับ ดังนี้ครับ

ทีมงาน อบต./เทศบาล

60

เจ้าพนักงานธุรการ

25

จนท.วิเคราะห์ฯ

21

ผอ./รองผอ./หัวหน้าสถานศึกษา

17

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10

 ในการสัมมนาครั้งนี้มีการปรับหลักสูตร โดยนำ เรื่อง"องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้" เข้ามาส่วหนึ่ง อีกครั้งมี "กระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิด "ลปรร เพื่อพัฒนา" ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 9977
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)