แพทย์ทางเลือก

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ
ต้องการทราบผลของการใช้แพทย์ทางเลือกต่อการดูแลตนเองของผู้ได่รับเชื้อเอชไอวี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพทางเลือกความเห็น (0)