คำเตือนใจ

ชีวิตที่ต้องสู้ต่อไป ไม่ใช่จมอยู่กับความทุกข์

"คนที่มัวคิดถึงแต่อดีตคือคนที่ปล้นปัจจุบัน และคนที่มองแต่ปัจจุบันโดยลืมอดีต คือคนที่ปล้นอนาคต"

ความหมาย ถ้าเรามัวแต่คำนึงถึงอดีตที่ตนทำมาและประสบความผิดหวังแล้วตกอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ จะไม่ทำให้ปัจจุบันดีขึ้น หรือมัวแต่คำนึงถึงอดีตที่ตนประสบผลสำเร็จอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่มีแต่ทรงกับทรุดก็ จะทำให้เกิดความท้อถอย ถ้าเรามัวแต่มองปัจจุบันที่ตนเองประสบความสำเร็จโดยลืมนึงถึงอดีตมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจุบัน ก็หมายความว่าเรากำลังทำลายอนาตนของตัวเองเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดในมุมสร้างสรรค์ความเห็น (0)