Press ข่าว


ผนึกพลังสร้างความดี ปีมหามงคล

ชาวอุบลฯ ร้อยใจเป็นหนึ่งจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมเกล้าฯ ถวายพ่อหลวง ๘๐ พรรษา*************************************************************
นายวิทยา  บุญฉวี ผู้ประสานงานสื่อสารสาธารณะพัฒนาประชาสังคม โครงการความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชน เปิดเผยว่าได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ TOT (ครู ก) ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓๗๕ คน มาจากตัวแทนแกนนำองค์กรชุมชน อาสาสมัคร ปราชญ์ชุมชน กำนัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จาก ๗๕ ตำบลใน ๒๐ อำเภอ ๕ กิ่งอำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองหรือแผนแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยประชาชนเจ้าของปัญหาเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการค้นหาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขตามหลักอริยสัจ ๔ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          ในระหว่างการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงขนาด ๑๖ มม. เพื่อให้เห็นถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคี ในภาคกลางคืนทั้งสองคืน           และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในปี ๒๕๕๐ คณะทำงานและภาคีเครือข่ายตลอดจนตัวแทนแกนนำในแต่ละระดับ ได้ถือโอกาสในครั้งนี้เป็นหนึ่งโครงการเพื่อทำความดีน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะในปีมหามงคล

 

ในปีมหามงคล พสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทย

ร่วมร้อยใจเป็นหนึ่งด้วยความรู้รักสามัคคี ร่วมกันสร้างวิถีชีวิตชุมชนที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเรียนรู้และลงมือแก้ปัญหาและพัฒนา ตามกระบวนการแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐ 
หมายเลขบันทึก: 98979เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2007 19:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:46 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี