อีก 5 ปีข้างหน้าการฝึกอบรมจะเป็นไปในทิศทางใด

          ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าการฝึกอบรมจะมีการพัฒนาในทางที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อช่วยในการอธิบายให้เข้าใจในเนื้อหาง่ายมากกว่าเดิม อีกทั้งยังนำวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงมาให้ความรู้จากประสบการณ์จริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง แนวทางปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีรูปแบบการอบรมที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อ เนื้อหาในการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นการพัฒนาวิชาชีพของตนเองและฝึกปฏิบัติให้ผู้อื่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แปลกใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีระพงษ์ความเห็น (0)