วันนี้งานน้อยเหมือนเดิมในช่วงเช้า มีงานคือการจัดแต่งป้ายนิเทศให้เข้ากับช่วงเทศกาลปีใหม่  ใช้เวลาในการจัดตั้งแต่ 09.00 - 11.00 น. เป็นการจัดที่นานมาก  เพราะว่าผมกับพี่ชาติชายช่วยกันจัดแต่งมีอุปกรณ์น้อยมาก  และผมกับพี่ชาติชายจัดกันอยู่หลายรอบแต่มันไม่ถูกใจ ก็เลยต้องแก้ไขอยู่หลายรอบกว่าจะถูกใจก็ 11.00 จึงเสร็จภาระกิจ  ส่วนในช่วงบ่ายโมงก็มีงานให้ทำก็คือติดตั้งเครื่องฉาย LCDที่ห้อง 308 และงานวันนี้ก็เส็จเรียบร้อยดี