ปิ่นวดี 0028

การศึกษาแบบเรียนรวม

เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด (การใช้ภาษา) ส่วนที่1

การศึกษาแบบเรียนรวมคือ  การจัดการศึกษาที่ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมกัน

work

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปิ่นวดี 4541010028ความเห็น (2)

ปิ่นวดี
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

การจัดการศึกษาแ บบเรียนรวม

อาจารย์ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยที่นักศึกษาสามารถสร้างบล็อกของตัวเองได้แล้ว  ขอให้ปรับหน้าเว็บไซต์ให้สื่อความหมายชัดเจนกว่า  ใช้ความถนัดด้านภาษาไทยมาเป็นประโยชน์ในการปรับแต่งข้อความให้ดูหน้าสนใจ  

ข้อทดสอบควรแยกเป็นอีกไฟล์หนึ่งต่างหาก ไม่ควรรวมกับไฟล์ข้อมูล และเพิ่มไฟล์เฉลยข้อสอบแยกต่างหากเช่นเดียวกัน