Banphai-inter


ความสำคัญของภาษาอังกฤษกับบริบทท้องถิ่นไทย

ทุกการเรียนการสอนมีจุดม่งหมาย โดยจะมีคำที่ใช้เรียกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับของจุดมุ่งหมายนั้น ถ้าหากเราเพิ่มความรอบคอบในการจัดการศึกษาแต่ละครั้งนั้น เราเคยถามผู้เรียน หรือเรามีข้อมูลของผู้เรียนเกี่ยวกับจุดม่งหมายในการเรียนของเขาหรือไม่ หรือถ้าผู้เรียนบอกว่ามีแล้ว ระดับความตระหนักหรือการรับรู้ต่อจุดมุ่งหมายเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใด หรือถูกต้องเป็นประโยชน์กับผู้เรียนหรือไม่ จากที่นำเสนอไปนั้น อาจจะเป็นคำถามหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยก็เป็นได้ ผู้เรียนส่วนมากถูกค่านิยม ความคิด หรือสิ่งผ่องถ่ายจากรุ่นสู่ร่น บิดเบือน หรือบดบังความต้องการหรือเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีความหมาย หรือเป็นการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ที่น่าสนใจหาคำตอบเป็นอย่างยิ่งคือ บทบาทที่แท้จริงของภาษาอังกฤษกับการศึกษาในบริบทของท้องถิ่นไทยนั้น มีบทบาท ทิศทางเป็นอย่างไร หรือท่านมีข้อเสนอเป็นอื่นใด เรียนเชิญกูรูทางด้านภาษาระดมความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับ

หมายเลขบันทึก: 95827เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2007 16:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:34 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท