เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(16.1)

เราจะจูงใจให้นักเรียนจำนวนมากอยากเป็นแพทย์ชนบทได้อย่างไร เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายที่ต่างก็เป็นทั้งส่วนหนึ่งของปัญหาและเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา
           ในวันแรกของการเรียนที่UNE Access centerและตอนที่อยู่โรงพยาบาลบาราบ้า คุณหมอจอห์นได้สอนเกี่ยวกับVertical Integration & GP Curriculum, GP role in Australia & Teaching Technique ซึ่งผมจะได้ทยอยนำมาเล่าให้ฟัง

           ระบบการเรียนการสอนแพทย์ชนบทในออสเตรเลียหรือแพทยศาสตร์ศึกษาชนบท นำเสนอโดยศาสตราจารย์จอห์น เฟรเซอร์   ผู้อำนวยการของHunter New England Area Rural Training Unit และเป็นSenior Medical Educator ของNEATS ได้มีการนำแนวทางบูรณาการแนวดิ่ง (Vertical Integration) มาประยุกต์ใช้ เขาได้เสนอคำถามว่ากลยุทธ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของออสเตรเลียจะนำไปประยุกต์ใช้ในเมืองไทยได้อย่างไร

            กับคำถามที่ว่าเราจะจูงใจให้นักเรียนจำนวนมากอยากเป็นแพทย์ชนบทได้อย่างไร เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายที่ต่างก็เป็นทั้งส่วนหนึ่งของปัญหาและเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่หลากหลาย มีมุมมองเชิงระบบ(Systems Approach)

            การจะส่งเสริมเวชศาสตร์ชนบท(Rural Medicine) ให้ดีขึ้นนั้น ต้องกำหนดเส้นทางอาชีพ (Career pathways), ตัวแบบที่ดี (Role Models) และการทำให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการในหลายรูปแบบ (Variety Academic Recognition)

วัตถุประสงค์ของการเรียนแพทยศาสตร์ศึกษาชนบท (Rural Medical Education) ในครั้งนี้ มีดังนี้

-          อธิบายระบบแพทยศาสตร์ศึกษาในชนบทของออสเตรเลีย

-          อธิบายการนำระบบVertical Integration มาใช้ในการคัดเลือก(Recruit)และการคงอยู่ของกำลังคน(Retain) ด้านสุขภาพในชนบท(Rural Health)

-          เพื่อให้เห็นหลักสูตรการกำหนดบทบาทของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป(General Practitioner)และการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในออสเตรเลีย

-          เพื่อสาธิตวิธีการสอนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ใช้ในออสเตรเลีย

ระบบการแพทย์ในออสเตรเลีย( Australian Medical System )

-          บริการสุขภาพถ้วนหน้าโดยผ่านทางกองทุนเมดิแคร์ที่จ่ายโดยรัฐบาลกลาง

-          รัฐบาลของมลรัฐจ่ายเงินสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตรับผิดชอบโดยตรง

-          แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป(General practitioner)หรือบ้านเราเปลี่ยนไปเรียกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว(Family practitioner/Family physician) ถือเป็นแพทย์เฉพาะทาง()ที่สำคัญในเรื่องการให้บริการแบบปฐมภูมิ(Primary Health Care) การป้องกันโรค การมีทักษะในการทำหัตถการการรักษาในเขตพื้นที่ชนบททั้งในภาครัฐและเอกชน

-          ทิศทางในอนาคตของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจะต้องเป็นหัวหน้าทีมในการบริหารจัดการทีมดูแลสุขภาพ พยาบาลเวชปฏิบัติหรือกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆที่เรียกว่าAllied Health

-          จัดให้มีแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆอย่างเพียงพอในโรงพยาบาลใหญ่ๆ

ระบบแพทยศาสตร์ศึกษาในออสเตรเลีย(Australian Medical Education System)

-          รับนักเรียนมัธยมปลายเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับก่อนปริญญา(Undergraduate)

-          โปรแกรมการเรียนระดับปริญญา (Graduate programs) เป็นระบบเปิดให้ปริญญาสาขาอื่นๆเข้าเรียนแพทย์ได้โดยการเทียบโอนรายวิชา จะเรียน 4-5 ปี ดังนั้นบางคนอาจจบBachelor of Medicine หรือ Bachelor of Science

-          หลังจากจบปริญญาตรีแพทยศาสตร์แล้ว จะเป็นแพทย์ฝึกหัด(Postgraduate)ในโรงพยาบาลที่จะทำงานภายใต้การดูแลของแพทย์(Work under supervision) ซึ่งทำงานเป็นแพทย์ได้แต่ต้องอยู่ในที่ที่จำกัดไว้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่และออกไปอยู่โรงพยาบาลเล็ก 3 เดือน ในปี 1 เรียกว่าIntern ส่วนปีที่สองเรียกว่า RMOหรือ Residential Medical Officer

-          หลังจากเป็นแพทย์ฝึกหัด 2 ปี (บางคนเป็น 3 ปี จะสามารถนำไปปรับลดเวลาการฝึกหัดเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้โดยการเทียบโอนเวลาและประสบการณ์ ซึ่งส่วนนี้ได้จากการคุยกับหมอวาลเลอรี่) เป็นการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางในระดับหลังปริญญา แล้วแต่ว่าจะสมัครใจเลือกเรียนสาขาอะไร แต่ถ้าเรียนสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปจะง่ายกว่าและการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะง่ายกว่า โดยเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่ 3-4 ปีแล้วแต่สาขาที่เรียน ขณะฝึกนี้เรียกว่าRegistrar การฝึกอบรมนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางที่จบแล้ว(Consultants/Supervisions) หลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยต่างๆเมื่อจบหลักสูตรและสอบผ่านก็จะได้เป็นFellowของราชวิทยาลัยนั้นๆหรือเรียกว่าได้บอร์ดของบ้านเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 9477, เขียน: 12 Dec 2005 @ 20:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)