ตอนนี้กำลังเขียนความเป็นมาของปัญหาและหัวข้อต่างๆในรายงานถ้ามีข้อสงสัยจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ผ่านทาง gotoknow