GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

HACC:KKU 2005(2)

ความต้องการจากโรงพยาบาลเครือข่าย

HACC:KKU 2005 (2)

 ผลสรุปจากความต้องการความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลที่ได้รับการเข้าเยี่ยมของที่ปรึกษา จาก HACC:KKU 2005

สิ่งที่ต้องการให้ทางพรพ./HACC ดำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือ

 1.การเข้าเยี่ยมให้ข้อแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ( 11โรงพยาบาล )
 2.การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ(2 โรงพยาบาล)
 3.การจัดให้มีการประชุม อบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพโรงพยาบาล
 4.การจัดทำคู่มือในการประเมินให้เป็นมาตรฐาน
 5.กระตุ้นให้ระดับผู้บริหารโรงพยาบาลเห็นความสำคัญการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

( สรุปรวบรวม โดย คุณ พิชชา ถนอมเสียง ผู้ประสานงาน HACC:KKU 2005)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): hacc
หมายเลขบันทึก: 9396
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)