OJT

ที่องค์กรของผมมักจะนิยมใช้ คือระบบการเรียนรู้ในงาน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า On the job training
การที่จะดึงความรู้แบบ Tacit Knowledge ออกมาจากผู้มีประสบการณ์สักคนหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดให้กับจูเนียร์ ย่อมมีหลายวิธี แต่ที่องค์กรของผมมักจะนิยมใช้ คือระบบการเรียนรู้ในงาน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า On the job training โดยเริ่มจากเมื่อพนักงานคนใหม่เข้าสู่องค์กร ก็จะรับ Explicit Knowledge ที่เป็นตำราแม่แบบของงานก่อน จนกระทั่งสามารถผ่านความรู้หลักได้ทั้งหมด หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบการฝึกงาน โดยเรียนจากงานจริง ประกอบกับตำราที่เรียนผ่านมา บวกกับความรู้ ประสบการณ์ของ Instructor และทีมงาน senior ดังนั้นTacit Knowledge ก็น่าจะมาจากส่วนนี้นั่นเอง ถ้าจะถามว่าประสบการณ์สะสมของ  senior มาจากไหน น่าจะเกิดจากงาน Trouble Shooting ในเหตุการณ์ต่างๆ ในการแก้ปัญหางานแต่ละครั้งของแต่ละคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน database-pongsathornความเห็น (0)