เดินทางต่อด้วยวิถีของแนวทางความเป็นไปได้

            ช่วงนี้เกษตรกรแต่ละรายที่มีศัตรูพืชในนาข้าวเยอะจำพวกหอยเชอรี่ก็ยังทยอยกันนำมาเก็บหมักใส่ถังปุ๋ยกันเรื่อยๆโดยวันนี้เป็นพงษ์ศักดิ์ เพราะอยู่ในช่วงที่กำลังจะว่านข้าวเลยไล่น้ำไล่หอยเชอรี่มารวมกันและเก็บมาหมักใส่ถังไว้เป็นระยะๆ ก็สามารถช่วยลดปริมาณการขยายพันธุ์ของไข่หอยเชอรี่และตัวหอยไปได้ อีอกทั้งผลสำเร็จที่เกิดจากการนำกลับไปใช้ ยังช่วยตัดวงจรการฟักไข่ของหอยเชอรี่ได้เป็นอย่างดีจากการพูดคุยประเมินตามสถานการณ์ อย่างพี่เนก กล่าวว่า “ มีคนมาดูงาน เป็นพวกๆกันเองมาขอดูว่าทำไมลดหอยเชอรี่ลงได้และเก่งเรื่องล้มตอได้ สามารถลดปริมาณการว่านข้าวเปลือกลงถึง 1 ถังต่อไร่ เลยอธิบายและเล่ากันปากต่อปากแบบชาวบ้านเรื่องประสบการณ์การเข้ากลุ่ม โรงเรียนเกษตรกร เขาจึงให้ความสนใจกันมากขึ้นและอยากมาเข้ากลุ่มเรียนรู้หากไม่ติดงานธุระอะไร และที่สำคัญคือกลับไปลองทำกันใช้ที่แปลงนาตามวิธีปฏิบัติของพี่เนกด้วย  แถมยังถามอีกว่าเมื่อไรจะเริ่มผลิตปุ๋ยจะได้ไปซื้อมาใช้บ้าง(พูดด้วยความภูมิใจ)” นี้แหละค่ะเป็นการเปิดช่องทางสำรวจตลาดด้วยและขยายกลุ่มเป้าหมายจากปากต่อปากภาษาชาวบ้านนี้แหละค่ะสำคัญยิ่ง
มาต่อที่เรื่องงานทั่วไปเป็นงานที่ต้องทำและศึกษาสืบค้นเพื่อที่จะเรียนรู้ หาความรู้ก่อนเริ่มปฏิบัติการกลุ่มออมทรัพย์ เพราะถือได้ว่าการเริ่มที่เป็นความรู้ใหม่ทีเดียว จึงต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆแหล่งรวมทั้งศึกษาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยคืออินเตอร์เน็ต ที่ช่วยได้มากในการติดต่อเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารจากภายนอก โดยตัว นจท.เองเป็นผู้สืบค้นข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ โดยเรียนรู้ก่อนที่จะมาเริ่มถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้
โดยเริ่มการสืบค้นที่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าไปแสวงหาเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ประสบผลสำเร็จในการขอเรียนรู้ผ่านสื่อ ทางด้านของการบริหารจัดการ การวางแผน การวางแผนกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผล การประเมินผลต่างๆ ความสำเร็จ ความก้าวหน้า ข้อควรระวังจากการศึกษาผ่านประสบการณ์ของกลุ่มเข้มแข็งที่สามารถนำข้อมูลมาลงผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยได้เดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อทำการสืบค้นที่ร้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อไปเป็นสื่อที่มีประโยชน์ข้าพเจ้าก็ว่าจะติดตั้งโทรศัพท์บ้านเพื่อที่จะง่ายต่อการติดต่อประสานงานต่อไป ในการมาสืบค้นข้อมูลครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ นำความรู้หลายๆเรื่องหลายๆที่มาบูรณาการปรับใช้ให้เหมาะสมในการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วันนี้ออกสำรวจความคิดเห็นสมาชิกไปที่บ้าน อาเยาว์ เพื่อที่มีความรู้แล้วเรื่องการออมทรัพย์จากการค้นคว้าหาความรู้จากหลายๆสถานที่ เพื่อมาต่อยอดทุนด้านแรงบันดาลใจที่เกษตรกรเห็นร่วมกันว่าควรจะสร้างรูปธรรมกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผลิตปุ๋ยเพราะจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพึ่งตนเองก่อนๆที่จะไปพึ่งฟ้าและฝน อาเยาว์ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเล่าความเชื่อมโยงของการเกิดกลุ่มออมทรัพย์ที่ นจท.มาสานฝันต่อถึงการสร้างรูธรรมร่วมกัน อาเยาว์ก็สะท้อนถึงการเกิดกลุ่มออมทรัพย์ในอีกแง่มุมว่า “หากเราร่วมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในรูปแบบหุ้นส่วนสัจจะออมทรัพย์เพื่อการลงทุนร่วมกัน จะทำให้ลดปัญหาการเป็นหนี้สินและลดต้นทุนลงได้ เหตุเพราะเราไม่ต้องไปลงทุนกันเอง เพราะต่างคนต่างทุนน้อยไม่มีมาลงทุนเหมือนคนวัดดาวที่เราไปดู อีกทั้งเวลาว่างก็ไม่ค่อยมี เพราะความอุดมสมบูรณ์ของการทำอาชีพเกษตรกรรมภาคกลาง แต่มีความต้องการจะลดปัญหาต้นทุนและหนี้สินจากการใช้สารเคมี อาเห็นด้วยและเห็นประโยชน์ร่วม เพราะจะได้ช่วยเหลือกัน อีกทั้งลดปัญหาการลงทุนสูง ไม่เช่นนั้นกลุ่มเราก็ไม่เกิดเป็นรูปธรรมให้ราชการมาสนับสนุนและกล้าลงทุนกับเรา จะลงทุนสัก 2,000 – 3,000 บาทก็ได้อามั่นใจว่าถ้าเป็น กอล์ฟ เป็นประธานกลุ่ม”  แค่นี้ก็เริ่มการสานฝันได้แล้วและต้องเร่งสานฝัน โดยหาความรู้เพิ่มเติมในทุกๆด้านเพื่อ นจท.จะได้เป็นหลักประกันการันตีความสำเร็จได้ จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของ นจท.จัดการความรู้อีกแล้วคือ จากที่ได้ไปสร้างเครือข่ายทั้งดอกซ่อนกลิ่นที่ นายกประทิวและต้นสบู่ดำที่ ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน อ.ไชยยงค์ ก็นำมาบอกเล่าและต้องการันตีประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจด้วย ถึงช่องทางการตลาด ประโยชน์ต่อตนเองและคนในชุมชน อาให้ความสนใจมากและขอไปดูงานร่วมกันที่ ไร่นายกประทิวเพราะจะปลูกง่ายกว่าสบู่ดำ และอาแนะนำว่ามีกลุ่มออมทรัพย์แล้วเราก็ปลูกสบู่ดำในรูปกลุ่มแปลงสาธิตด้านการเกษตรร่วมกัน จากการที่ได้สนทนาแล้ว นจท.ก็ได้ทำการวิเคราะห์อาเยาว์ด้วยเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกของตัวอาเยาว์ด้วย ในด้านจุดอ่อน จุดแข็ง ที่เห็นอยู่อาจะมีจุดแข็งมากโดยเฉพาะเรื่องใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นทดลองปฏิบัติจนกลายเป็นคนทำเกษตรอินทรีย์เต็มตัว

โดย พิมพ์พร  ช้างทองคำ
นักจัดการความรู้ท้องถิ่นตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)