GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเข้าสู่การเมืองของสตรี

การเข้าสู่การเมืองของสตรีไทยในปัจจุบัน

การเข้าสู่การเมืองของสตรีไทยในปัจจุบันค่อนข้างโดดเด่นมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9324
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

การเข้าสู่การเมืองของสตรีนั้น ปัจจุบันเป็นการให้สิทธิ์เท่าเทียมกัน ระหว่างชายกับหญิง ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของคนที่สนใจหาก สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถเข้าสู่การเมืองได้

  ดิฉันคิดว่าการเข้าสู่การเมืองของสตรีนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้สตรีได้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ดีมากค่ะ