การเข้าสู่การเมืองของสตรี

การเข้าสู่การเมืองของสตรีไทยในปัจจุบัน

การเข้าสู่การเมืองของสตรีไทยในปัจจุบันค่อนข้างโดดเด่นมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าสู่การเมืองของสตรี



ความเห็น (2)

พรมมา
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

การเข้าสู่การเมืองของสตรีนั้น ปัจจุบันเป็นการให้สิทธิ์เท่าเทียมกัน ระหว่างชายกับหญิง ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของคนที่สนใจหาก สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถเข้าสู่การเมืองได้

สุลีพร
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
  ดิฉันคิดว่าการเข้าสู่การเมืองของสตรีนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้สตรีได้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ดีมากค่ะ