วิศรุต
นาย วิศรุต ตุ้ยศักดา

ปลาทูฝูงใหม่ ภาค 2


จงเดินเถิด เดินด้วยความหวังฝังหัวใจ แล้วเจ้าจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดาย

               ที่จริงแล้ว ผมควรจะต้องรีบบันทึก blog นี้ตั้งแต่ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอเสร็จ ( 19 เมษายน 2550 ) แต่ก็ผลัดมาเรื่อย ( เป็นนิสัยที่ไม่ดีอีกอย่างของผม ที่ยังแก้ไม่หายซะที...แล้วก็จะต้องหาข้ออ้างมาให้ตัวเองเสมอว่า “’งานเยอะ ? ) ผมเขียน blog นี้ตอน เที่ยงคืน ที่ผ่านมา...save ใส่ handy drive แล้วค่อยมา copy ลงใน blog ( สงสัยว่าจะต้องใช้วิธีนี้แก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ ก่อนล่ะครับ )          

              ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ DW ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2/2550 ซึ่งรูปแบบก็ยังคล้าย ๆ กับการดำเนินการในครั้งที่ 1 แต่ในส่วนของด้านวิชาการ ก็ได้รับความกรุณาจาก ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มาบรรยายเรื่อง การวางแผน และท่านท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการมาบรรยาย ในประเด็น การถ่ายโอนภารกิจฯ และการดำเนินงานเพื่อประสานงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการในช่วงเช้า         

              ส่วนในช่วงบ่าย ก็เป็น เรื่อง “KM” ล้วน ๆ โดยผมเองได้รับมอบหน้าที่ (อีกครั้ง) ในการเป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2550 หลังจากที่ได้มีการตั้งทีมทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด และมีการกำหนด KV ของจังหวัดไว้แล้ว ...โดยส่วนตัวของผมเอง มีข้อสังเกตในประเด็นของจำนวนบุคลากรในทีม KM จังหวัด ที่มีทั้งหมด 17 ท่าน ซึ่งถ้ามองในด้านของขนาดพื้นที่แล้ว ก็จัดว่าเป็นทีมขนาดใหญ่ ( ถ้าไม่นับ CKO ใหญ่..คือท่านเกษตรจังหวัด และ CKO น้อย คือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย แล้ว ก็มีทีม KMจำนวน 12 ท่าน แหะ แหะ ...แตะบอลได้เลยครับ Samutprakan United )....  

           ในการชี้แจงครั้งนี้ ไม่ได้เปิด vcd การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย ( กล้วว่าจะเป็นฉายหนังซ้ำ ) จึงเป็นการชี้แจงโดยใช้ PowerPoint ช่วย หลังจากชี้แจงประมาณ ครึ่งชั่วโมง ก็เป็นการแบ่งกลุ่ม เพื่อทดลองทำ KM ซึ่งกลุ่มที่แบ่ง ก็ตกลงกันว่าจะแบ่งตาม หน้าที่ที่รับผิดชอบ ก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการทำ KM ของปลาทูฝูงใหม่ ฝูงนี้ ก็จัดแบ่งได้ ดังนี้ ครับ

กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ที่รับผิดชอบโครงการ Food Safety

กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์หลักจำนวน 6 ศูนย์

กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ที่รับผิดชอบโครงการ วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล

กลุ่มที่ 5 เกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย

           โดยมีทีม KM ของจังหวัดรับบทบาท คุณอำนวย โดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกคุณลิขิต และคุณรายงานเองในการกำหนด KV นั้น ครั้งแรก ก็กลัวกันว่า เจ้าหน้าที่เรายังไม่รู้จัก KM กันเท่าไหร่ จะทำให้ใช้เวลานานแต่แล้วก็ต้อง  up to you ครับ ( ถ้าไม่ลองทำ...ก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ... ถ้าถูก ก็ดำเนินการได้ต่อ ...ถ้าผิด ก็ช่วยกันแก้ไขครับ )  หลังจากนั้นก็ ลปรร. กันตามอัธยาศัย แล้วก็ให้ลองสรุปองค์ความรู้ KA ออกมา

             ในวันนั้น ทีม KM จังหวัดเอง สมาชิกติดราชการกันหลายท่าน ( นี่ขนาดมีตั้ง 1 ทีมฟุตบอลแล้วนะเนี่ย ) ทำให้จากที่วางแผนกันไว้ว่า จะมีคุณสังเกต คอยบันทึกการทำ KM ของกลุ่มต่าง ๆ ทำให้ต้องขาดตรงนี้ไป...ส่วนตัวผมแล้ว เสียดายมากครับ ทำให้ไม่เห็นภาพทั้งหมด หลังจากการนำเสนอ กระบวนการทำ KM ของแต่ละกลุ่มแล้ว ก็พอจะประมวลภาพสรุป การแหวกว่ายของฝูงปลาทู ฝูงใหม่ ได้ดังนี้ ครับ

ประเด็นเจ้าหน้าที่

      - ส่วนใหญ่ ยัง...มึนงง...ไม่เข้าใจ การทำ KM อยู่...ผมคิดว่าน่าจะเกินครึ่ง

      - บางส่วน เข้าใจว่า ในการ ลปรร. เป็นการระดมสมอง ทำให้ สิ่งที่ได้ออกมาเป็น สิ่งที่คิดว่าจะทำในอนาคต ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ในการทำงาน

      - แต่ก็ยังมีบ้าง ที่พอเข้าใจในแนวคิดการทำ KM ( ยังน้อยอยู่ )

       - เจ้าหน้าที่บางคน กลับ ตั้งแต่ตอนเที่ยง

     - ระหว่างการชี้แจง ปลาทูบางท่าน....หลับอีกแล้วครับ....

ประเด็นกระบวนการ

        - การชี้แจงเรื่อง KM ในตอนบ่าย หลังกินข้าวเที่ยง ทำให้สถานการณ์ในห้องประชุม คล้ายห้องนอน 

      - ในส่วนของการจัด กระบวนการเรียนรู้ ยังคงต้องปรับปรุงอีก เพราะทีม KM ของจังหวัดบางคน ก็ยังไม่มั่นใจในกระบวนการเรียนในครั้งนี้เท่าไหร่

      -เวลา ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ที่ยังคงต้องแก้ไขกัน เพราะกำหนดเวลาไว้ประมาณ 90 นาที แต่บางกลุ่มทำประมาณ 15 นาที เสร็จแล้ว... ???? และก็อยากกลับบ้านเร็ว ๆ ????

และในประเด็นของตัวผมเอง ซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ในการชี้แจงการดำเนินการทำ KM ยังต้องปรับอีกหลายอย่าง เพราะยังชี้แจงได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ( คงต้องนำตัวอย่างการทำ KM ที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นกรณีศึกษา น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น )

          .....ปลาทูฝูงใหม่ ฝูงนี้ ยังเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในสายธารปัญญา คงต้องให้เวลากันอีกระยะในการปรับกระบวนทรรศน์ และทำความเข้าใจในเรื่อง KM ..แต่ในใจของผมจะยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา ความเชื่อมั่นว่า ฝูงปลาทู ฝูงนี้ จะสามารถแหวกว่ายในสายธารปัญญา ได้อย่างงดงาม มีชีวิตชีวา และสามารถดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายได้ในไม่ช้า....จงเดินเถิด เดินด้วยความหวังฝังหัวใจ แล้วเจ้าจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดาย YOU’LL NEVER WALK ALONE
หมายเลขบันทึก: 92176เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2007 12:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ถึงพี่ต๊ะ

เยี่ยมมาก เป็นความพยายามที่เยี่ยมมากเลย ทุกวันนี้เราก้อมองเห็นภาพอย่างนี้ เหมือนกัน แต่ที่สนง. เราเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำซะส่วนใหญ่ด้วยสิ

แล้วจะพยายาม จ้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี