นภาพร24

คล้าย.......วันเดิม
วันที่ 8/12/48
          วันนี้มาถึงที่ทำงานก็เริ่มทำงานที่ค้างไว้ในวันก่อน คือ แต่งภาพจากโปรแกรม Photoshop 7.0 แต่งภาพที่ Scan จากฟิล์มสไลด์ ของอาจารย์นฤมล หน่วยกุมารเวชศาสตร์ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์
วิธีทำ
·        เปิดโปรแกรม Photoshop 7.0 ขึ้นมา
·        เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการแต่งขึ้นมา
·        File – Open เปิดภาพที่ต้องการ
·        ไปที่ Crop เพื่อเปลี่ยนขนากเป็น 4x6
·        ถ้าต้องการปรับสีไปที่  Ajustmints – Leves หรือ
                                      Auto  levels
                                      Auto  Coontrast
                                      Auto  Color  แล้วแต่ความเหมาะสมของภาพ
·        ลบรอยเปื้อนของสไลด์ให้สะอาด
·        จัดเก็บข้อมูล  File – Save AS ลงใน Folder ที่ตั้งไว้
    
          จากนั้นก็มา Scan ฟิล์มสไลด์ของสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ เป็นสไลด์เรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรม ซึ่งมีหลายโรคมากแตกต่างกันไป เพื่อนำไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
วิธีทำ
  • เปิดเครื่อง scan Nikon
  • เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปที่โปรแกรม  Nikon scan 4.0
  • ใส่สไลด์ในถาดของเครื่อง scan โดยให้จุดมาร์คของสไลด์อยู่   มุมล่างซ้ายของฟิล์มสไลด์ถ้าเป็นภาพแนวนอน แต่ถ้าเป็นแนวตั้งให้จุดมาร์คอยู่ทางมุมล่างขวาของฟิล์มสไลด์
  • นำถาดของเครื่องสไลด์ใส่เข้าไปในเครื่อง Nikon scan
  • ปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นมา  ให้คลิกที่ภาพเพื่อกำหนดค่า Resolution = 1500  แล้วคลิกคำว่า scan ทุกรูปจนครบ
  • จากนั้นเครื่องจะทำการ scan ภาพทีละภาพจนครบ เมื่อปรากฏภาพที่เป็นหัวกลับอยู่เราต้องปรับค่าให้เป็นภาพหัวตั้งปกติโดยไปคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปทางซ้ายและทางขวา (Rotate 90? CCw),(Rotate 90? Cw)
  • ไปที่ File – save as ลงในชื่อ Folder ที่ตั้งไว้
          วันนี้ก็ทำงานสบาย ๆ ทั้งวันเลยไม่เครียด แต่ก็สนุกดีคะ... วันนีสวัสดีคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (0)