Bohm ' ไดอาล็อค(Dialogue)_(ต่อ02)

ไดอาล็อค , การคิด, สมมติฐานการคิด

      ความหมายไดอาล็อค มีนักวิชาการหลายคนให้ความหมายไว้หลากหลาย   ความหมายหนึ่งตามแนวคิดของบอม (Bohm,1999) บอมเป็นที่รู้จักในนามนักควันตัมฟิสิกส์ และนักปรัชญา เป็นบุคคลที่สนใจเรื่องการคิดของมนุษย์โดยเฉพาะ การไดอาล็อค ในงานเขียนของเขาเรื่อง  "On Dialogue." Bohm, D. (1999) edited by Lee Nichol บอมได้อธิบายความหมายได้อย่างน่าสนใจ  โดยการอธิบายจากรากศัพท์ภาษากรีกของคำว่า  ไดอาล็อค “Dialogue” มาจากคำว่า  dia  ได-อา แปลว่า ผ่านทะลุ “though” กับ logos  โลโก้  แปลว่า คำ  “word”    รวมความหมายว่า “ความหมายที่ผ่านออกมา” (meaning flowing through) จากความคิดทั้งหลายทั้งมวล(Bohm, 1999, p.6) 
     ตามแนวคิดของบอม  การสนทนาเชิงไดอาล็อคนี้สามารถเกิดกับกลุ่มคนเท่าใดก็ได้  หรือแม้กระทั่งการไดอาล็อคโดยบุคคลคนเดียว (individual) เหตุที่เขาเห็นความจำเป็นของการไดอาล็อค สืบเนื่องจากการสื่อสารของคนเราแม้เพียงเป็นกลุ่มคนเล็กๆ ก็อาจเกิดการทะเลาะกันได้ เขาจึงเสนอรูปแบบการสนทนาเชิงไดอาล็อคที่ เน้นการรับฟังและไม่ไปตัดสินความคิดของผู้อื่น ให้โอกาสผู้สื่อสารได้สนทนาอย่างอิสระ เพื่อเกิดการซึมซับความรู้สึกนึกคิดในเรื่องนั้นร่วมกัน  ด้วยหลักการไดอาล็กค ของบอม จะช่วยในบุคคลเข้าถึงฐานกาคิดหรือที่เขาเรียกว่าสมมติฐานการคิดของคนอื่นๆ 

        บอมสนใจการคิดของมนุษย์เรา เขาอธิบายว่า เราสามารถดูการเกิด การทำงานของการคิดของเราได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีรากจากการคิด ถ้าเราคิดไม่ดีทุกอย่างก็จะไม่ดีไปหมด เราสามารถตามการคิดของเราได้ เราเห็นว่าส่งที่คิดดี สิ่งที่คิดผิด หรือเราถูกความคิดครอบงำแล้ว และบ่อยครั้งหรือเกือบทั้งหมดเราถูกครอบงำโดยไม่รู้ตัว และบอมเสนอว่า เรามีทางใดด้านความคิดนั้นได้?   บอม อ้างว่า เรามีเพียงการหยุดความคิดโดยใช้การตระหนักรู้ เข้าใจการเกิดดับ ดูมันเป็นอย่างไร? (p.51-53)  __ แนวคิดของบอมที่ใช้การตระหนักรู้ จับการคิดที่เกิดขึ้นและหายไป ในห้วงความคิดของคนเรา มีสาระคล้ายกับแนวคิดทางปรัชญาพุทธ ที่ใช้สติกำกับการรู้คิด คือใจ ดูกิเลส ดูการเกิดดับดูจิตภายในของเรา..  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 8994, เขียน: 06 Dec 2005 @ 17:54 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 21:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)