ยุทธศาสตร์ชาติ 9 ด้าน

   < เมนูหลัก>

        1. การขจัดความยากจน

        2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

        3.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 

        4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

        6.การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

        7.การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

        8. การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

        9. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

        วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

พิศมัย ทองสมนึก
IP: xxx.147.22.139
เขียนเมื่อ 

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน  ทั้ง  9  ด้าน

กรุณาส่งมาทางอีเมลด้วยนะค่ะ   ขอบคุณมาก  ภายในวันที่  10 มกราคม 2549