GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ยุทธศาสตร์ชาติ 9 ด้าน

   < เมนูหลัก >

         1. การขจัดความยากจน

         2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

         3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 

         4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

         6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

         7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

         8. การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

         9. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ยุทธศาสตร์
หมายเลขบันทึก: 8924
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน  ทั้ง  9  ด้าน

กรุณาส่งมาทางอีเมลด้วยนะค่ะ   ขอบคุณมาก  ภายในวันที่  10 มกราคม 2549