จาก X สู่ Y.....จาก แกน สู่ กล่อง

** นำมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์กับงาน ด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการแก้ปัญหา **

                  X และ Y ในที่นี้ มิได้หมายถึงโครโมโซม หรือการแก้สมการ แต่หมายถึงจากแกนสู่กล่อง แกนกระดาษชำระที่เราใช้ประโยชน์ ที่เคยอยู่ในรูปแบบแนวนอน(แกน X) เราก็สามารถนำมารีไซเคิลเป็นกล่องแยกสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ซึ่งใช้ประโยชน์ในรูปแบบแนวตั้ง(แกน Y)

                 แกนกระดาษชำระเป็นวัสดุเหลือทิ้ง แต่แกนกระดาษชำระเหล่านี้ เป็นแบบใหม่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นำมาใช้ มีความแข็งแรงทนทาน เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3 นิ้ว ทีมงานพัฒนาคุณภาพ โครงการ Patho One Team One Project.(Patho - OTOP) ทีม Center และ OPD Lab จึงมีแนวคิด ปิ๊ง!! แว้บ***ที่จะนำมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์กับงาน ด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการแก้ปัญหาเพื่อลดความผิดพลาด และความล่าช้าที่เกิดจากการแยกสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆในภาควิชาพยาธิวิทยา

                 เริ่มด้วยการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อประมาณจำนวนและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ระดมความคิดร่วมกัน ออกแบบและผลิตกล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษชำระ โดยแยกสีของกล่องในแต่ละห้องปฏิบัติการ หลังจากใช้งาน 2 เดือน พบว่าความผิดพลาดในการส่งสิ่งส่งตรวจผิดห้องปฏิบัติการลดลงจากร้อยละ 0.17 เหลือร้อยละ 0.03 และผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก รวมแล้วเท่ากับร้อยละ 91 และได้นำเสนอแนวคิดนี้ไปยังคณะกรรมการประสานงานร่วมพัฒนาคุณภาพภาควิชาพยาธิวิทยาและฝ่ายบริการพยาบาล ทำให้มีการนำกล่องแกนกระดาษชำระไปใช้ในการรวบรวมสิ่งส่งตรวจจนครบทุกหอผู้ป่วย

                 ในขณะเดียวกัน ประโยชน์อื่นๆยังพบว่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกที่ต้องใช้ในการใส่สิ่งตรวจที่จะนำส่งจากหอผู้ป่วยมายังห้องปฏิบัติการที่จะต้องทิ้งในแต่ละวัน อีกทั้งยังช่วยลดการกำจัดแกนกระดาษชำระที่เหลือใช้

   

               สิ่งส่งตรวจพร้อมส่งห้องปฏิบัติการ

   

         สะดวกให้ สะดวกรับ สะดวกใช้ สะดวกเก็บ

กล่องแกนกระดาษชำระยังนำมาประยุกต์แต่งเติมเสริมค่า ในรูปแบบอื่นๆและเสริมสร้างตามจินตนาการที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ

   

                         ว้าว..!! หรูหราน่าดู

นำมาประยุกต์ใส่ของใช้ เช่น ทำกล่องใส่ดินสอ ปากกา วางบนโต๊ะทำงาน

   

           เพิ่มราคา เสริมคุณค่า พัฒนาคุณภาพงาน  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Share Ideaความเห็น (4)

หนอนน้อย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
เย้..ทำเสร็จแล้ว ภูมิใจจัง ขอจอง 1 อันนะครับ
ปลายดินสอ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ชอบอันที่เขียนว่า PSU แล้วก็มีรูปดอกไม้จังเยย^-^

P
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ชอบค่ะ

เกด
IP: xxx.172.88.70
เขียนเมื่อ 
น่ารักมากค่ะ