การวิเคราะห์แผนชุมชน

Bonnie
64แกนนำคุณกิจครัวเรือนวิเคราะห์แผนชุมชน
จากการได้ลงจัดเวทีการจัดการเรียนรู้ในรุ่นที่ 2 ที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าข้อมูลบางอย่างที่ได้มาไม่ตรงกับความเป็นจริง สาเหตุมาจากว่ากลัวว่าข้อมูลบางอย่างนั้นเมื่อเปิดเผยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี  ติดลบ และอายที่จะบอก  หรือบางคนนั้นคิดแต่เพียงว่าเมื่อให้ข้อมูลแล้วรัฐจะให้งบประมาณช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยเหลือตนเองเลยต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรจึงจะจัดเวทีได้ จากการสอบถามข้อมูลบางอย่างคุณกิจประมาณการณ์เอาเอง   และในการจัดนั้นในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาก็กลัวว่าตนเองจะไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มต้น มีความรู้สึกว่าทำอยากกว่ารุ่นที่ผ่านมา  ส่วนหน่วยงานราชการบางแห่งก็มีภาระกิจไม่สามารถมาร่วมได้ทั้งหมดทั้งๆที่ได้จัดทำแผนร่วมกันแล้วมีข้อตกลงด้วยกันและนัดหมายวัน   เวลาเรียบร้อยแล้ว หรือบางหน่วยงานก็กลัวว่าจะมีการเรียกร้องของบประมาณมากเกินไป  ไม่อยากให้มีข้อเสนอมากนัก  เพราะว่า เวทีที่ผ่านมาไม่ได้ไปสังเกตการณ์ด้วยตัวเองไม่ไปประชุมตามที่มีหนังสือเชิญ  ได้แต่ส่งตัวแทนไปเลยเกิดความกลัวไปเสียหมด  ชาวบ้านก็เลยไม่กล้าที่จะนำเสนอ  หลังจากทำความเข้าใจสถานการณ์ก็ดีขึ้นและผ่านไปได้ โดยบอกว่าการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง มีปัญหาเกิดขึ้นจริงไม่มีใครผิด และไม่มีใครในที่นี้ถูกไปทั้งหมดและทุกเรื่อง การจัดกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ต้องมีการรวมกลุ่ม  มีความเสียสละ  รัก  สามัคคีในหมู่คณะทำด้วยความตั้งใจ การแก้ปัญหาบางอย่างเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยตนเอง   ต้องช่วยกันแก้ปัญหา  อย่างที่ว่า  หลายหัวดีกว่าหัวเดียว  หากต้องการให้ทำอย่างไรในการทำให้ชุมชนอยู่ดี  มีความสุขต้องร่วมมือกันทำ มีภูมิปัญญาที่ดีแล้วในหมู่บ้าน  หรือทรัพยากรต่างๆต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช้ว่ามีแล้วกลัวคนอื่นจะทำได้ดีกว่าเลยไม่ยอมถ่ายทอดให้คนอื่นอันนี้เท่ากับสูญเปล่าไม่ได้อะไรเลย  หรือว่าต้องการรู้และสนใจในเรื่องอื่นๆที่คิดว่าน่าจะเชิญเขามาให้ความรู้ บางเรื่องเราจะต้องเดินทางไปดูถึงที่เพื่อนำมาพัฒนาในหมูบ้านหรือกลุ่มของเราให้ก้าวหน้าหรือดีขึ้นก็ให้บอกทางคุณเอื้อจะดำเนินการประสานงานให้ตามที่ต้องการและสนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#การจัดเวทีชาวบ้าน

หมายเลขบันทึก: 88233, เขียน: 03 Apr 2007 @ 09:37 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)