ในการทำวิจัย สิ่งที่ยากที่สุดคือ การหาปัญหาการวิจัย ทำไมหรือ? ก็เพราะคนทำยังไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้อะไร และตัวเองตั้งปัญหาขึ้นมาแล้ว ยังไม่แน่ใจว่าคำตอบจะออกมาแนวไหน หลายคนพยายามหาที่ปรึกษา ผลคือ คนที่ 1 ว่าอย่างนี้ดี คนที่ 2 ว่าอย่างโน้นดี แล้วคนทำก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไหนดีสำหรับตัวเอง

อยากให้ลองตั้งสติดูว่า เราจะทำวิจัยจริงหรือเปล่า เป็นไฟต์บังคับหรือไม่ ถ้าเป็นไฟต์บังคับ ให้ดูว่าจริงๆ แล้วคนที่บังคับต้องการอะไรจากการทำวิจัยของเรา ถ้าต้องการดูว่าเราทำวิจัยเป็นไหม ก็เลือกเรื่องที่เป็นปัญหาจากการทำงานเป็นหลัก เพราะข้อมูลทราบมาตั้งเยอะ เหลือแต่จะเขียนข้อมูลให้มีโครงสร้างอย่างไร เพราะต้องเขียนให้คนที่ไม่รู้เรื่องอ่าน แล้วปัญหาที่เราเห็น เราต้องการคำตอบอะไร เช่น

ปัญหาเกิดจากปัจจัยไหน ก็เป็นงานวิจัยแบบ Survey

ปัญหานี้ปัจจัยไหนเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหามากกว่ากัน ก็เป็นวิจัยหาความสัมพันธ์ (relation หรือ regression)

ปัญหานี้มีทางแก้ไขอย่างไร ก็เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น