ฮีดสิบสอง(2)

ประเพณีวัฒนธรรมอิสาน

ฮีดที่ 2 บุญคูนลาน

เป็นกิจกรรม หลังจากนวดข้าวกองเป็นกุ้มข้าวแล้ว ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เลี้ยงพระที่ลานนวดข้าว พระสงฆ์ประพรมนำพระพุทธมนต์ ให้แก่กุ้มข้าว และผู้มาร่วมงาน

ฮีดที่ 3 บุญข้าวจี่

เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจี่ข้าวจี่ เพื่อนำมาตักบาตรข้าวจี่ร่วมกันที่วัด หลังจากนั้นจะฟังเทศน์อานิสงค์ การทำบุญข้าวจี่

ฮีดที่ 4  บุญผะเหวด

เป็นประเพณีที่ประชาชน/ชาวบ้านเข้าวัดฟังเทศน์ เน่องพระเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ให้จบภายในหนึ่งวัน เพื่อจะได้บุญมาก

ฮีดที่ 5 บุญฮดสรง หรือ บุญสงกรานต์

เป็นประเพณีสงกรานต์ ชาวบ้านจะนำน้ำอบ น้ำหอม มาสรงน้ำ พระพุธรูป และภิกษุสงฆ์ แล้วสรงน้ำผู้เฒ่า ผู้แก่รับศิลรับพร

คราวหน้าต่อฮีดที่6

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

นายบุญถม นามขัน
IP: xxx.113.61.103
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าพิชัย  เล่งพานิชย์

ขอให้ลงช่วงระยะเวลาของฮีดสิบสอง

ขอบคุณครับ