เปิดตัวเบาหวานดอยสะเก็ด

เบาหวาน

ขอเปิดตัวเบาหวานดอยสะเก็ดที่กำลังพัฒนารูปแบบการดูแลผูป่วยเบาหวาน โดยผมเข้าไปร่วมพัฒนาในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ใน gotoknow ทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานดอยสะเก็ดความเห็น (1)

Ajarnmoo
IP: xxx.5.89.60
เขียนเมื่อ 

You've done an excelent job ...P'Wong

Please let me know if anything I can help.

You always know who I am.... I'm at the window seat!