BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

ตัวเลขและความหมายเบื้องต้นของพระเคราะห์


ตัวเลขและความหมายเบื้องต้น

โหราศาสตร์จะใช้ ตัวเลข เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อของพระเคราะห์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑ คือ พระอาทิตย์

๒ คือ พระจันทร์

๓ คือ พระอังคาร

๔ คือ พระพุธ

๕ คือ พระพฤหัส

๖ คือ พระศุกร์

๗ คือ พระเสาร์

๘ คือ พระราหู

.... ฟังมาว่า โหราศาสตร์เดิมของไทยมีเพียงแค่นี้ ต่อมาปราชญ์โหราศาสตร์ของไทยก็สร้าง พระเกตุ เกิดขึ้นมาอีกดวงก็ใช้ ๙ แทน... และหลังสุดก็สร้าง มฤตยู  ขึ้นมาอีกดวงก็ใช้ ๐ แทน มฤตยู นี้ ก็คือ ดาวยูเรนัส ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพวกฝรั่ง ...

๙ พระเกตุ

๐ มฤตยู

สรุปความว่า โหราศาสตร์ไทยปัจจุบันมีพระเคราะห์ ๑๐ ดวง ...ส่วนโหราศาสตร์ตะวันตกกเพิ่ม เนปจูน และ พลูโต  เข้ามาอีก จึงมี ๑๒ ดวง...แต่สองดวงหลังนี้ไม่มีในโหราศาสตร์ไทย ดังนั้น สำหรับโหราศาสตร์ไทยจึงมี ๑๐ ดวง โดยประการฉะนี้....

......

ความหมายเบื้องต้นของพระเคราะห์ทั้ง ๑๐ ดวงนี้ ท่านผูกเป็นกลอนว่า...

ทายเกียรติยศ ทายอาทิตย์

ทายจริต ทายจันทร์

ทายกล้าแข็งขัน ทายอังคาร

ทายวาจาอ่อนหวาน ทายพุธ

ทายปัญญาบริสุทธิ์ ทายพฤหัส

ทายทรัพย์สมบัติ ทายศุกร์ (ทายกิเลสกำหนัด ทายศุกร์) 

ทายทุกข์โศก ทายเสาร์ (ทายโทษทุกข์ ทายเสาร์)

ทายมัวเมา ทายราหู

ทายอายุ ทายเกตุ

ทายอุบัติเหตุ ทายมฤตยู

... สำหรับ พระศุกร์และพระเสาร์มีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงเล็บ และบางตำรา คำกลอนนี้ก็อาจต่างไปบ้าง แต่ความหมายก็หนีไม่พ้นไปจากนี้...

เหล่านี้ คือ ความหมายพื้นฐานของพระเคราะห์ นั่นคือ ถ้าพระเคราะห์เหล่านี้ ไปอยู่ที่เด่นก็จะให้คุณสมบัติส่วนนี้ เด่นขึ้นมา... แต่ถ้าไปตกอยู่ในที่ด้อย ก็จะทำให้คุณสมบัติส่วนนั้น ด้อยลงไป...

ในความหมายว่า เด่นขึ้นมา และ ด้อยลงไป ... สองประการนี้ อาจเป็นทั้งคุณและโทษต่อเจ้าดวงชตา เช่น พระพุธบ่งความหมายว่า วาจาอ่อนหวาน แต่ถ้าพระพุธไปตกมรณะ  ก็จะด้อยลงไปหรือเสื่อม กลายเป็นว่า มีวาจาโผงผาง หรือวาจาเป็นโทษ ในทำนองโอฎฐภัย ทำนองนี้...

ในกรณีตรงข้าม พระเสาร์บ่งความหมายว่า ทุกข์โศก แต่ถ้าพระเสาร์ไปตกมรณะ ก็จะด้อยไปหรือเสื่อม กลายเป็นว่า ไม่ค่อยมีทุกข์มีโศก นั่นคือ กลับเป็นคุณแก่เจ้าของดวงชตา...ประมาณนี้

นัยเหล่านี้ ผู้เขียนค่อยๆ นำมาขยายความ....

 ส่วนในตอนต่อไป ผู้เขียนจะเล่านิทานว่าด้วยกำเนิดของพระเคราะห์แต่ละดวง 

 

 

หมายเลขบันทึก: 87148เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2007 18:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 14:38 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

            ตอนนี้เหลือ 11ดวงแล้วค่ะ เพราะดาวพลูโต เขายกเลิกไปแล้วค่ะ  ขอบคุณนะค่ะได้ความรู้ทางปัญญาเพิ่มเติมเลยค่ะ

P

..............

คืนนี้มีแต่เรื่อง ขำ ขำ...

เมื่อกี้ก็โดนคุณโยม Conductor  ประท้วงเรื่องอายุไปแล้ว....

มาเจออาจารย์Ranee ประท้วงเรื่องดาวพลูโตอีก....

การยกเลิกดาวพูลโตออกจากการสุริยจักรวาฬนั้น เป็นนัยทางดาราศาสตร์...

ส่วนดาวพูลโตนี้เป็นประเด็นทางโหราศาสตร์...

โหราศาสตร์กับดาราศาสตร์แม้จะมีพื้นฐานเดียวกัน แต่หลายๆ อย่างก็มิใช่ว่าจะเหมือนกัน...

เช่น ราหูถือว่าเป็นดาวสมมุติทางโหราศาสตร์เท่านั้น เพราะในดาราศาสตร์ไม่มีดาวราหู...

ส่วนประเด็นเมื่อดาวพูลโตถูกยกเลิกนี้ โหรฝรั่งจะคิดอย่างไร อาตมาก็ยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้

อนึ่ง ความรู้ทางดาราศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์นั้น คือ ความรู้ที่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นเท็จได้ ...ซึ่งเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้น..

เช่น เมื่อก่อนเชื่อว่ามี อีเทอร์ ซึ่งเป็นคล้ายๆ สารตัวนำ กระจายอยู่ทั่วเอกภพ...ต่อมาก็ถูกพิสูจน์ว่าไม่มีจริง.... ต่อไป ก็อาจได้รับการพิสูจน์ว่าอย่างอื่นอีกก็ได้

อย่างไรก็ตาม ขออนุโมทนาต่ออาจารย์ที่ช่วยทักท้วง...

เจริญพร

นมัสการค่ะ

รออ่านต่อค่ะท่าน

กราบ 3 หนค่ะ

P

Sasinanda

 

บทความด้านโหราศาสตร์ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะ... ส่วนอาตมาก็เล่าเล่นๆ เพื่อทบทวนความคิดเห็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้น...

เจริญพร

กราบนมัสการ ท่านอาจารย์ ครับ

กระผมชื่อ วรวุฒิ ครับ ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ พอจะ ผูกดวง ให้กระผมได้ไม่ครับ

เพื่อเท่านอาจารย์จะได้ ชี้แนะเรื่องต่าง ที่กระผมควร ระวัง หรืออะไรต่าง

ขอท่านอาจารย์ โปรด อนุเคาระห์ด้วยครับ

วรวุฒิ

 

ไม่มีรูป บอล


  • กึ ตารกา กริสฺสนฺติ
  • ดวงดาวทั้งหลายจักกระทำอะไรได้
  • อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ
  • บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท

เจริญพร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี