จากการเดินทาง จากลำปางสู่ กทม. ไปประชุมครั้งนี้จะได้อะไรมาเยอะรึปล่าว ในรูปแบบการประชุม ประทับใจตั้งแต่ป้ายชื่อ ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาล เทพธารินทร์  ที่ช่วยให้เราได้ทานอย่างถูกต้อง รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ได้หลายๆสิ่งกลับมา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆโรงพยาบาลที่แบ่งปันให้กัน  หวังว่าครั้งต่อไปจะมีโอกาสได้ร่วมงานอีกนะคะ