ฮิดสิบสอง

ประเพณีวัฒนธรรมอิสาน
  • เดือนเมษายน ของทุกปีจะมีวันสำคัญ คือวันสงกรานต์  และเดือนอื่นๆทั้งสิบสองเดือน ได้มีโอกาส อ่านหนังสือ "ขอนแก่น แกนอิสาน" มีสาระน่าสนใจ เรียนรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ตกทอดกันมา สู่ชนยุคปัจจุบัน ที่เป็นประเพณีทีถือปฎิบัติ ตามเดือนทางจันทรคติ ทั้งสิบสองเดือน ที่เกียวกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อ และวิถีชีวิตทางเกษตรกรรม ชึ่งชาวอิสานยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณในแต่ละเดือน เพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ชาวขอนแก่นให้ความสำคัญกับ
  • ประเพณีฮีดสิบสองเป็นอย่างมาก
  • ฮีดที่ 1  บุญเข้ากรรม ชาวบ้าน จะนำอาหารคาวหวานไปถวายในช่วงพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม เพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส
  • คราวหน้าต่อฮีดที่2 ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)