ปัจฉิมนิเทศ

ต้นกล้าแห่งบ้านหนองปลาหมอ

นี่ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่ทำเรื่องสืบทอดแนวคิดเศรฐกิจพอเพียงของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เด็กๆที่นี่ได้มีโอกาสมาเรียนโรงเรียน วปอ.น้อย(โรงเรียนทายาทเกษตรแนวคิดเศรฐกิจพอเพียง) ของมูลนิธิร่วมพัฒนาได้จัดอบรม

วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เด็กๆที่จะจบปีการศึกษาชั้นประถมปีที่6 แล้วจะออกไปศึกษาต่อระดับมัธยม ทางโรงเรียนก็ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก....ก็มีผู้นำชุมชนปราญชาวบ้าน  ชาวบ้าน ผู้ปกครอง ผู้นำทางศาสนา

ก็มาร่วมกันให้ข้อคิดและเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่จะจบออกไปในโลกที่กว้างมากกว่าที่เข้าอยู่

เด็กก็นำผลงานมานำเสนอให้ผู้ปกครองได้รับรู้ที่ได้ไปเรียนรู้มาว่าทำอะไรไปบ้าง

1. ปลูกผักปลอดสารพิษ

2. ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

3. ขายผักปลอดสาร

4. ขายข้าวกล้องปลอดสาร

5. สร้างบ้านดิน

6. การตอนต้นไม้

7. เลี้ยงปลา

8. เรียนรู้ชีวิตพอเพียง

                          เรียนรู้อะไรไปบ้างจากสิ่งที่ทำ

เด็กตอบมาว่า

1. ได้ความอดทน / ความขยัน / น้ำใจเพื่อนๆ

2. ความสามัคคีกันในกลุ่ม

3. ความสามารถ / การทำบัญชี

นี่เป็นประสบกราณ์จากการทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนหนองปลาหมอมิตรภาพได้ทำให้เด็กๆเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้จากปราญ์ชาวบ้านแถมยังมีผู้ใจบุญมาบริจากเสื้อ....ทางโรงเรียนก็ตั่งชื่อว่าเสื้อสามารถ มีอยู่14 ตัวก็มีการคัดเลือกเด็กที่จะมารับเสื้อนี้ด้วยก็ใช้หลักเกณฑ์

1. เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬา

2. เป็นคนดีที่มีคุณธรรม / จริยธรรม

3. เป็นเด็กที่บริการสังคม / ความพฤติดี

ทางมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรได้ลงไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับรุ่นน้องๆที่จะทำดี คิดดี เป็นเด็กดีในอนาคตต่อไปครับผมก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านแบบปูเสื่อเลี้ยงก็ได้รถชาติกันไปอีกแบบหนึ่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาน้อย ( เยาวชน1000ทาง)ความเห็น (0)