กายสิทธ์ คืออะไร? (ตอนที่ 6)

กายสิทธ์ คืออะไร?
(ตอนที่ 6)

 ความเห็นจากกระทู้

     ผม ว่า ตอนนี้ วัดหลวงพ่อสด ควรเพิ่มตำรา อีกสองก่อนให้เป็นมาตรฐานครับ คือ ตำราปราบมารที่จะใช้พิสูจน์อีก3000ปีข้างหน้าได้ตรงกัน และพจนานุกรมคำเฉพาะของวิชชาธรรมกาย สายตรงตามแนวของหลวงพ่อสดตรงตรงที่ เอาคำมาตรฐานมาจาก หนังสือพระธรรมเทสนาพระมลคลเทพมุนี63 กัณท์ 18กาย ทางมรรคผล มรรคผลพิสดาร ปราบมาร และตำราขยายความตำรามาตรฐานของวัดหลวงพ่อสดและ คณะอื่นที่วัดหลวงพ่อสดตรวจแล้วยอมรับได้บอกที่มาชัดเจน

     เพราะที่สมถะบอกมา บางคำไม่เข้าใจเลยครับ หาพจนานุกรมคำเฉพาะบรรยายก็ยาก
ถ้า อ่านปราบมารแนวการุณย์ เคยเจอ ว่า เขาเจอแก้วกายสิทธิที่ไหญากว่า บรมจักรอีก ไม่รู้ว่า จะควบคุม การเข้าใจของไหม่ไหม่ยังไงครับ เพื่อให้เป็นระบบตรวจสอบได้หลายทางผ่านตำรามาตรฐานสุดสุด

รัตนสิน [06/06/09 18:52] (124.120.74.51) 564

     เห็น ไหมครับ ขนาดความรู้มีอยู่ในตำราของหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่แล้ว แต่พอเอามาให้อ่านเรายังไม่เข้าใจตลอดเลย เรื่องจักรพรรดิกายสิทธิ์นี่ เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับ มีอีกวิธีนึง ฝึกให้เป็นธรรมกาย แล้วไปตรวจดูกายสิทธิ์เอาเอง แค่นี้เราก็จะทราบว่าท่านเป็นอย่างไร รูปร่างหน้าตาอย่างไร มีหน้าที่ต่างๆ กันอย่างไร มีระดับต่างๆ กันอย่างไร ไม่ยากครับ ถ้าเราเป็นวิชชา ตรวจกายสิทธิ์ง่ายกว่าทำวิชชาซะอีก...

สมถะ [06/06/11 16:45]  568

     อิอิ พยายามนั่งอยู่คับ แต่ทำไม่เป็นคับ นานๆนั่งทีคับเพราะต้องเรียนหนังสืออะคับ ขอถามสักเล็กน้อยคับ เราควรเลือกการนั่งอย่างไร เพราะเห็นบางคนบอกนั่งแบบมโนยิทิ? บางคนนั่งพุทโธ เราจะเลือก อย่างไรคับ (แต่ตอนนี้ผมพยายามนั่งแบบหลวงพ่อสดคับ เพราะไปที่วัดปากน้ำบ่อย บ้านใกล้อะคับ)

koro [06/06/12 00:36]  571

     อยาก ถามท่านผู้รู้ครับว่า ในนิพพานนั้น ก้มีจักรพรรดิ์ภาคผู้เลี้ยง และจักรพรรดิ์ภาคผู้เลี้ยง มีบริวารรัตนะ7 ในนิพพานด้วย แต่รัตนะ7 มี นางแก้วด้วย แล้วบริวารคือนางแก้ว อยู่ในนิพพานได้เหรอครับ เพราะนิพพานต้องไม่มีเพศรวมภาคผู้เลี้ยงด้วย ถ้า นางแก้วในภาคผู้เลี้ยงในนิพพานมีเพศ แล้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ช้างแก้วม้าแก้ว มีเพศอะไรครับ ในนิพพาน........และช้างแก้วคือ สัตว์สี่ขามีงวงเป็นแก้วใช่ไหมครับในนิพพาน

     ใน โลกยุคนี้ เราสามารถทำปฏิปทาอะไรเพื่อไปเป็น นางแก้วของจักรพรรดิ์ภาคผู้เลี้ยงที่จะเข้านิพพานในอนาคตได้ครับ หรือทำปฏิปทาอะไรที่จะทำให้เป็น ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ของจักรพรรดิ์ภาคผู้เลี้ยงที่จะเข้านิพพานในอนาคตได้ครับ
ทำไม ไม่ตอบคำถามของคนอื่นครับด้วยครับว่า มีกายสิทธิ์ที่ไหญ่กว่าบรมจักร จริงหรือไม่ครับ ผมก้อยากรุ้จริงจริงครับ หัวข้อกระทู้ตั้งใจจะบอกเรื่องรัตนะ7มากครับ ในวาระงานในหลวงครบ60 ปีนี้

banco billbao vizcaya [06/06/14 09:41] (203.156.45.127) 590

     คือ อย่างนี้ครับ สำหรับช้างแก้วและม้าแก้ว ท่านก็เป็นกายจักรพรรดิคือเป็นคนเหมือนเรานั่นแหละ ท่านแต่งกายคือกายใส่ชฎาเครื่องทรงเหมือนอย่างตัวละครในเรื่องงรามเกียรติ คล้ายเทวดาแต่ไม่ใช่เทวดา เวลาท่านแสดงตัวว่าเป็นรัตนะเจ็ดประเภทใดท่านก็จะแสดงให้ดู เช่นม้าแก้วและช้างแก้วก็แสดงให้เห็นว่าเป็นช้างและม้าแก้วแต่อันที่จริง แล้วท่านก็เป็นกายจักรพรรดิเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟัง ถ้าเป็นพระคลังแก้วท่านก็จะแต่งกายหรูหร่า ขุนพลแก้วก็จะดูทะมัดทะแมงมีกำลังวังชา นางแก้วก็แต่งตัวสวยงาม ดวงแก้วมณีโชติมือขวาท่านก็จะถือดวงแก้ว ถ้าเป็นจักรแก้วซึ่งเป็นประธานของรัตนทั้งเจ็ดท่านก็จะชูนิ้วและมีจักรแก้ว หมุนขวาที่มือให้ดู ส่วนว่านางแก้วจะอยู่บนนิพพานอย่างไรเป็นเพศใด อันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้านางแก้วได้มรรคผลแล้วก็จะไม่เป็นหญิงต้องเป็นเพศชาย เท่านั้น แต่ถ้ายังไม่ได้มรรคผลก็ถือเอาเพศหญิงตามเดิม อยู่ที่ว่าได้มรรคผลแล้วหรือยัง? เหมือนพุทธมารดาถ้าได้มรรคผลแล้วก็เป็นชายไปอยู่บนพระนิพพาน บนนิพพานถ้าได้มรรคผลแล้วเห็นมีแต่เพศชาย ต่อให้เป็นหญิงก็กลับเป็นผู้ชาย ถ้าเป็นนิพพานกายธรรมอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเป็นพระแก้วขาวใสเกตุดอกบัวตูม เหมือนกันหมด 

     การจะได้สร้างบารมีเป็นรัตนะเจ็ดนั้นก็ คือ ภาคผู้เลี้ยงนั่นเอง คือเราบำรุงเลี้ยงพระโพธิสัตว์ร่วมกันไปทุกภพชาติ เราบำรุงเลี้ยงแบบไหนก็เป็นรัตนะเจ็ดแบบนั้น อยู่ที่ตั้งปรารถนาด้วย แต่การเป็นพระจักรพรรดิหรือรัตนะเจ็ดนั้นต้องสร้างบารมีมากนัก เพราะจักรพรรดิต้องมีบารมีมากกว่าพระพุทธเจ้าเพราะต้องคอยดูแลพระพุทธเจ้า หรือต้องคอยดูแลพระโพธิสัตว์ 

     กายสิทธิ์ที่ใหญ่กว่าบรม จักร ที่เรียกว่า อุดมบรมจักร มีจริงครับ ส่วนใหญ่อยู่ในนิพพาน เป็นองค์ระดับ "ต้นแท้" คือมีบารมีมากกว่า 84,000 อสงไขย ทำหน้าที่ภาคปกครองในฝ่ายจักรพรรดิ

สมถะ [06/06/14 14:37]   592

     คุณ สมถะครับ 1.ปัจจุบันในประเทศไทยมีกายสิทธิ์ระดับบรมจักรอยู่เยอะมั๊ยครับและอยู่ที่ ไหนบ้างครับ 2.กายสิทธิ์นี่ถือว่ามีอายุขัยไหมครับ 3.มนุษย์ทุกคนจะมีกายสิทธิ์ประจำตัวเพื่อร่วมกันสร้างบารมีใช่หรือไม่ครับ 4.ถ้าหากมนุษย์คนนั้นตายแล้วตกไปอยู่ในอบายภูมิกายสิทธิ์จะทำอย่างไรครับ 5.การสร้างบารมีของกายสิทธิ์จะมีมารมาผจญเหมือนการสร้างบารมีของพระพุทธ เจ้าหรือไม่ครับ 6.มนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่ามีกายสิทธิ์ประจำตัวถ้าเกิดยังไม่เข้าถึงธรรมกาย

คนรู้น้อย [06/06/14 23:08]  593

     1.ปัจจุบันในประเทศไทยมีกายสิทธิ์ระดับบรมจักรอยู่เยอะมั๊ยครับและอยู่ที่ไหนบ้างครับ

ตอบ เท่าที่ทราบ ก็มีพระแก้วมรกตในพระบรมหาราชวัง พระพุทธชินราชที่พิษณุโลก หลวงพ่อโสธรที่แปดริ้ว ท่านเป็นจักรพรรดิระดับผู้ใหญ่มีบารมีมาก

     2.กายสิทธิ์นี่ถือว่ามีอายุขัยไหมครับ

ตอบ กายสิทธิ์เป็นธาตุธรรมพิเศษ มีมาตั้งแต่ยุค ทาน ศีล ภาวนา ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนอย่างเรา แต่ท่านตั้งความปรารถนาบำรุงเลี้ยงพระโพธิสัตว์ จึงสร้างบารมีไปอีกแบบ พอหมดยุค ทาน ศีล ภาวนา ท่านเหล่านี้ก็หลบหนีภาคมารเข้าไปอยู่ในเพชรพลอย ของมีค่าต่างๆ เป็นกายสิทธิ์จักรพรรดิไม่เวียนว่ายตายเกิดแบบมนุษย์อื่นๆ ทรงอยู่ช่วยโพธิ์สัตว์ทั้งหลายในภาคผู้เลี้ยงจนกว่าพระโพธิ์สัตว์จะได้ ตรัสรู้กายสิทธิ์ที่บำรุงเลี้ยงพระโพธิ์สัตว์ท่านนั้นก็สำเร็จด้วย เข้านิพพานด้วย ตามไปเป็นภาคผู้เลี้ยงพระพุทธเจ้าในนิพพานอีก กายสิทธิ์ลักษณะนี้
เรียกว่ากายสิทธิ์นอกกาย เรื่องกายสิทธิ์ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน ขอเล่าคร่าวๆ แค่นี้ครับ สรุปคือ ท่านไม่มีอายุขัย ท่านคอยเป็นภาคผู้เลี้ยงพระโพธิ์สัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิครับ

     3.มนุษย์ทุกคนจะมีกายสิทธิ์ประจำตัวเพื่อร่วมกันสร้างบารมีใช่หรือไม่ครับ

ตอบ ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น ถ้ามนุษย์ผู้นั้นปฏิบัติตัวตามแบบ ทาน ศีล ภาวนา ของธรรมภาคขาว กายสิทธิ์ภาคขาวก็บำรุงเลี้ยง แต่ถ้าปฏิบัติแบบมิฉาทิฏฐิต่างๆ นานา กายสิทธิ์ภาคมารก็บำรุงเลี้ยงไป

     4.ถ้าหากมนุษย์คนนั้นตายแล้วตกไปอยู่ในอบายภูมิกายสิทธิ์จะทำอย่างไรครับ

ตอบ พระองค์จะเสียพระทัยมาก ที่ช่วยเราไม่ได้ 

     5.การสร้างบารมีของกายสิทธิ์จะมีมารมาผจญเหมือนการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับ

ตอบ ภาคมารก้าวก่ายทุกเรื่องครับ รวมทั้งกายสิทธิ์ด้วย

     6.มนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่ามีกายสิทธิ์ประจำตัวถ้าเกิดยังไม่เข้าถึงธรรมกาย

ตอบ ยากที่จะรู้ จนถึงวันที่ท่านเห็นธรรมกายแล้วเรียนวิชชาตรวจสอบกายสิทธิ์ พระองค์จะดีพระทัยมากเมื่อเราเห็นท่าน ท่านเป็นเพื่อนแท้ของเรา ดูแลเราเท่าที่จะทำได้ ถึงเราจะไม่รู้จักท่านก็ตาม

สมถะ [06/06/16 12:20]  595

******

สมถะ

---------------------------------------------------

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธาตุธรรม ๓ ฝ่าย และจักรพรรดิกายสิทธิ์ความเห็น (5)

นักปราชญ์ข้างทาง
IP: xxx.179.104.81
เขียนเมื่อ 

คนที่เขียนเป็น คนพุทธหรือเป่า ศึกษาเรื่องพุทธมาดีหรือยัง ถ้าเป็นเเสดงออกมาก่อน

ฉันถึงเชื่อ ได้เงินเท่าไรเนีย

เขียนเมื่อ 

ต้องขออภัยท่านนักปราชญ์ข้างทางด้วยนะครับ เพราะผมเองคงศึกษามาดีไม่เท่าท่าน ถ้าอ่านแล้วเกิดความไม่เข้าใจก็ขอได้โปรดอ่านหลายๆ หัวข้อด้วยเถิดครับ

อย่าไปคิดเรื่องเงินเลยครับ ผมมีแต่จ่ายให้ไม่เคยคิดรับเงิน การเขียนเรื่องเหล่านี้เป็นการตอบคำถามเฉพาะผู้ที่เขาสนใจและศึกษามาทางนี้คือธรรมะภาคปฏิบัติ ซึ่งบางท่านอาจไม่เข้าใจ ก็ขอให้อ่านแบบรู้ไว้ใช่ว่าเถิดครับ

อย่าได้สงสัยคนอื่นถ้าท่านยังไม่รู้จักเขามาก่อนเลย ต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยใจที่เป็นกุศล ผมมีข้อมูลดีๆ ให้อ่านกันที่นี่ http://www.khunsamatha.com/

เขียนเมื่อ 

ทำลิงค์ให้แล้ว  http://www.khunsamatha.com/

วุฒิ
IP: xxx.122.192.93
เขียนเมื่อ 

อ่านหมดแล้วกระจ่างมากเลยครับ

ขอบคุณมากน่ะครับ

ผมศึกษาวิชชาธรรมกายอยู่ครับ

แต่สงสัยว่า หากไม่ใช้แก้วจุยเจีย แต่เป็นดวงแก้วธรมชาติอื่น ที่ไม่ใช่จุยเจีย

จะมีประโยชน์ต่อวิชชาธรรมกายไหมครับ

เพราะจากการตรวจดูด้วยอาจารย์สายมโนมยิทธิ พบว่ามีกายสิทธิ์อยู่ และระบุจำนวนได้ด้วย

ผมสงสัยว่า เป็นกายสิทธิ์ ชนิดเดียวกันกับการตรวจดูด้วยธรรมกายไหมครับ

เขียนเมื่อ 

 

ของศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่คุณคิดว่ามีจักพรรดิกายสิทธิ์อยู่ในนั้น  ไม่ว่าจะเป็น ดวงแก้วใส เพชร พลอย คตขนุน พระพุทธรูป คริสตัน จุยเจีย หินเขี้ยวหนุมาน ฯลฯ เราก็นำมาให้ครูอาจารย์ตรวจดูจักรพรรดิกายสิทธิ์ข้างในหรือถ้าเราเป็นวิชชาเราก็ตรวจดูเองก่อนแล้วให้ครูอาจารย์ตรวจอีกที

ส่วนที่ว่าฝึกมาจากสายมโนมยิทธินั้นเห็นได้เหมือนกันไหม  อันนี้ผมไม่ขอตอบนะครับก็เป็นเรื่องของความเข้าใจของท่านนั้นๆ แต่ถ้าจะตรวจก็ต้องเข้ากลางของกลางตามแนววิชชาธรรมกายจึงจะเห็นจักรพรรดิกายสิทธิ์ที่แท้จริง

 

ต้องการถามความรู้เพิ่มเติมให้ตามมาถามที่กระทู้นี้นะครับ เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน

http://forums.212cafe.com/samatha/board-1/topic-95.html