.....บันทึกงานครั้งแรกใน blog เริ่มต้นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ว่าที่อยุธยาบ้านเรา...มีคนที่ทำงาน KM ....ที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกันด้วย เช่น โรงเรียนจิระศาสตร์....ยินดีที่มีเพื่อน

....................ส่วนงาน KM วันนี้....ต้องกลับไปทำงานต่อเพื่อจะได้มาเล่าให้ฟังในวันหน้า