ด้านโภชนาการ:บริดภคเป็นอาหารเสริมสูขภาพ เช่น รวงผึ้ง (ที่มีตัวอ่อน) ให้โปรตีนสูง นำผึ้งมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

ด้านการแพทย์: นำผึ้งใช้ในการรักษาโรค เช่นนำผึ้งใช้ในการรักษาบาดแผล

ในทางอุตสาหกรรม: ไขผึ้ง หรือที่มักเรียกกันว่าขี้ผึ้ง มีคุรสมบัติทางเคมีที่เป็นไขใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง