เด็กอนุบาล 1 เป็นเด็กอายุ 4 ปี เปรียบเสมือนผ้าขาวที่มีความขาวสะอาดพร้อมที่ครูจะแต่งแต้มให้เกิดสีสรรค์ ที่สวยงาม ตามแบบอย่างที่ดี หรือต้นแบบที่ดี ครูคือต้นแบบที่ดีที่สุด สำหรับเด็กวัยอนุบาล พร้อมที่จะแต่งแต้มสีสรรค์ให้กับเด็กเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ก่อนอื่นครูอนุบาลต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นครูอนุบาลต้องทำตัว เหมือนเป้นทุกอย่างของเด็กทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นขณะที่เด็กอยู่โรงเรียน ครู เป็นทั้งพ่อ- แม่ เป็นทั้งเพื่อนเล่นเป็นทั้งคุณหมอเวลาเจ็บป่วย ครูต้องเป็นกันเองกับเด็กปฏิบัติต่อเด็กทุกคน ให้เหมือนกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ครูจะต้องไม่ดุด่าว่าเด็กเสียงดัง ครูต้องชมเชย หรือให้รางวัลถ้าเด็กทำดีหรือถูกต้อง ครูต้องคอยเตือน และแนะนำเด็กในขณะที่เด็กทำผิดและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องวิธีการเก็บเด็กนั้นก่อนอื่น ครูต้องดูว่าในขณะนั้นเด็กกำลังสนใจในเรื่องอะไรอยู่ ถ้ามีเครื่องบินบินผ่านมาพอดี เด็กก็จะวิ่งออกมาดู เครื่องบินเป็นกลุ่มใหญ่ ครุก็ต้องปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมที่เด็กกำลังสนใจในขณะนั้นก่อน ครูจะเรียกเด็กกลับบ้านมาเด็กไม่ยอมกลับแน่นอน ครูต้องใช้เวลาขณะนั้นให้เกิดโอกาส โดยครูต้องสนใจเครื่องบินกับเด็กก่อน โดยใช้วิธีให้เด็กนับเครื่องบินว่ามีกี่ลำ แล้วครูก็ถามเด็กว่าใครอยากร้องเพลงนับ ครูก็พาเด็กร้องเพลงนับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ๆ ห้า หก เจ็ดๆ อีกทั้งแปดและเก้าสิบ เด็กจะเกิดความสุขสนุกสนานก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน