การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น : ในบริบทโครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ( 3 )


มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลสัมฤทธิ์ "เน้นคำว่าได้เรียนรู้อะไร มากกว่าประสบผลสำเร็จอย่างไร"

 หลังจากได้สรุปบทเรียนแล้วว่า หลักสูตรสถานศึกษายังไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกช่วงชั้นและทุกกลุ่มสาระ เนื่องจากระบบราชการไม่เอื้อ จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนสอน ซึ่งการมุ่งเน้นการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาในด้านการวิจัยจนกระทั่งไม่ได้เกิดการพัฒนาการศึกษาพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่...จึงได้เริ่มปรับกระบวนการทำงานที่เคยมุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบครุมทุกกลุ่มสาระวิชา...มาเป็นกระบวนการหนุนเสริมกิจกรรมตามศักยภาพหรือความสนใจหรือคามต้องการของครูหรือนักเรียนเป็นหลัก...ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีคณะครูเป็นผู้คอยให้แนะนำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด...โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการเป็นพี่เลี้ยงร่วมสรุปบทเรียนและอำนวยการเรียนรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เช่น

  • การนำนักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • การสร้างป่าหลังโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

  • การสร้างหลักสูตรบูรณาการ

  • การทำเกษตรปลอดสารพิษ

  • การเรียนรู้การทำนา

  • การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในท้องถิ่น ดิน น้ำ ป่า ฯลฯ

  • การจัดค่ายการเรียนรู้ ฯลฯ

ในการดำเนินกิจกรรมจะเน้นโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีความสนใจเป็นหลัก ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมจะมีการร่วมค้นหาประเด็นปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ของครูและนักเรียน มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลสัมฤทธิ์ "เน้นคำว่าได้เรียนรู้อะไร มากกว่าประสบผลสำเร็จอย่างไร" ผลจากการปรับกลยุทธ์จากการมุ่งที่หลักสูตรสถานศึกษา มาเน้นที่การหนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพ ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ฯลฯ ของคณะครูและนักเรียน...เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนมากขึ้น...โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นผู้กำหนดกระบวนการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้หนุนเสริมตามความต้องการของโรงเรียนเท่านั้น

คำสำคัญ (Tags): #การศึกษา
หมายเลขบันทึก: 84404เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2007 14:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤษภาคม 2012 23:00 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี