เวทีเสวนาสภาที่ปรึกษาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จุดประกายการเคลื่อนภาคประชาชน

วันนี้ผมก็เป็นหนึ่งในการเข้าร่วมสัมนาสภาที่ปรึกษาเศรฐกิจและสังคมก็ได้มีท่าน  ดร.ปรีชา  เรื่องจันทร์ 

*ได้มาให้แนวคิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จริงๆแล้วการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำคัญมากของประเทศที่มีประชาธิปไตย

* จริงๆแล้วคนไปอิ่งกับต่างชาติการจริงแล้วเราไปเรียนรู้เค้าแล้วมากำหนดเรา ผมเป็นข้าราชการที่โน้มเอนไปที่ประชาชนชะเยอะ เป็นผู้ว่าบางทีทำอะไรก็ติดไปหมด...อยากจะโยนหมวกทิ้งซะให้หมด

* ขออนุญาติกันเลยนะครับผมมาทำงานที่นี่ผมเอาตำแหน่งผู้ว่าแขวนไว้ในห้องผู้ว่าแล้วครับ อย่าไปยึดติดกับผู้ว่ามัน เดี่ยวมันก็ไปแล้วผมคือนายปรีชา  เรืองจันทร์มาทำในฐานะคนพิจิตรคนหนึ่งคืออยากเห็นเมืองพิจิตรให้ดีเราต้องมาร่วมมือกันทำอย่าไปรอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ถ้าคนพิจิตรร่วมมือช่วยกันทำ (ทำได้) ทำอย่างไรให้เด็กเป็นเด็กดีผู้ใหญ่ต้องเป็นต้นแบบ ถ้าผู้ใหญ่เป็นต้นแบบเด็กก็เป็นเด็กดี

พวกเราชาวพิจิตรจะหาห่นทางเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่จริงไม่ว่าจะปัญหาเด็กและเยาวชน/คุณธรรม/จิรยธรรม สารเคมีเศรฐกิจและสังคม ท่านดร. ปรีชา  เรื่องจันทร์ บอกว่าเราต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันทำทำเพื่อที่จะให้สังคมพิจิตรอยู่เย็นเป็นสุขได้ 

ก็ได้มีหลายฝ่ายมาร่วมเสวนาไม่ว่าภาคเอกชน ภาคธุรกิจ NGO ภาคราชการ เกษตรกร ก็มาหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนในทุกๆประเด็นที่จะเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อที่จะเสนอต่อภาครัฐ/หรือนโยบายต่อไป ตอนนี้ก็ได้ทีมคณะทำงานสภาที่ปรึกษาของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เข้าไปอยู่ในประธานของอำเภอโพทะเลอยู่ด้วยครับเพื่อที่จะกระจ่ายข้อมูลให้อำเภอได้รับรู้ข้อมูลต่อไปครับ (จัดโดยประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร)   ต้องขอบคุณป้าเตือนใจในการจุดประกายการเคลื่อนภาคประชาชน

ก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมได้นำมาเล่าลงบล๊อกที่ผมได้ไปร่วมเวทีมาไม่ค่อยระเอียดเท่าไรก็ขออภัยด้วยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาน้อย ( เยาวชน1000ทาง)ความเห็น (0)