คล็ดลับการหายใจไม่ให้เหนื่อย เวลาเดินขึ้นที่สูง

  • ถ้าไม่อยากเหนื่อยมากให้หายใจยาว ๆ  จากจมูกถึงสะดือและจากสะดือถึงจมูก
  • เวลาหายใจเข้าให้หายใจยาวๆ  สูดอากาศเข้าไปในปอดตั้งแต่จมูกลงไปถึงสะดือ ให้กักลมไว้ก่อนอย่าเพิ่งหายใจออก  เสร็จแล้วตั้งสติไว้ท่สะดือ  ปล่อยลมจากสะดือกลับออกมาทางจมูก
  • เวลาเดินขึ้นให้กำหนดในใจว่า  ซ้าย - ขวา หรือขวา - ซ้ายสลับกันไปเรื่อย ๆ   เมื่อใจจดจ่ออยู่กับการเดิน  ก็จะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยให้น้อยลง   ทดลองทำดูก็จะรู้ว่าช่วยได้จริงๆ