บันทึกของสุไลมาน

22 พย 2548
วันนี้ ผม ขออนุญาต ลากิจ เนื่องจากต้องพา ญาติที่มาจากต่างจังหวัดไปทำหนังสือเดินทาง ( Passport....) ที่สถานทูต  มาเลเซีย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุไลมานความเห็น (0)