โปรแกรมการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง/ TBHDB

การพัฒนาโปรแกรมการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้พัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปในโปรแกรมฐานข้อมูลสถานีอนามัย (HCIS)ของท่านอาจารย์สัมฤทธิ์ สุขทวี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ระดับตำบลได้มีการเก็บฐานข้อมูลเป็น Electronic file ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลเบาหวานสะดวก ง่ายต่อการติดตามเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้บริหารในการวางแผนตัดสินใจแก้ไขปัญหา

    PCU/สถานีอนามัยของจังหวัดหนองคายยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขในคอมพิวเตอร์มาก่อน ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลแต่ละครั้งมีความลำบาก เราเกิดการเรียนรู้ว่า เราต้องสร้างวิธีการของตนเองขึ้นมา การพัฒนาโปรแกรมการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงจึงเกิดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่PCU/สถานีอนามัยที่ทำงานด้านข้อมูลการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงใช้งานโปรแกรมได้สะดวกยิ่งขึ้น  ทันต่อเทคโนโลยี่และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งส่วนใหญ่ PCU/สถานีอนามัยคุ้นเคยดีกับการใช้โปรแกรม HCIS เดิมอยู่แล้วทั้งจังหวัดหนองคาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้มีความหลากหลายโปรแกรม ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่มีในโปรแกรมเดิมก็สามารถเรียกมาใช้ได้เลย ไม่ต้องมาเริ่มบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ นี้คือที่มาของความพยายามพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้เป็นครั้งที่สองของพวกเรา

    ความสำเร็จเบื้องต้นของการใช้โปรแกรม TBHDB มาจากแรงสนับสนุนผลักดันท่านผู้บริหาร ความมุ่งมั่นของอาจารย์นายแพทย์สุเจตน์  เลิศเอนกวัฒนาและทีมงานที่เข้มแข็ง เราใช้เวลาพัฒนาและทดลองการใช้โปรแกรมอย่างกระตือรือร้น พบเห็นปัญหารีบแก้ไขตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆมากมายหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพ โปรแกรมนี้สามารถประมวลผลเป็นแบบรายงานสรุปผลการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หัวใจและหลอดเลือด แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง แบบรายงานทะเบียนผู้รับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แบบรายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว

    ผลการใช้โปรแกรมดังกล่าว ดีจริงๆ  PCU/สถานีอนามัยทุกแห่งมีการใช้โปรแกรม HCIS ครอบคลุมทุกพื้นที่อยู่แล้ว คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมนี้ดีเมื่อมีการ Link ข้อมูลที่ ID ตัวเลข 13 หลัก ซึ่งมีรหัสแยกรายบุคคลสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำซ้อนอีก ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถทำเป็นงานประจำวันได้ ขึ้นอยู่กับความถี่ของการป้อนข้อมูลและต้องเป็น Real time และเมื่อต้องการจะเพิ่มโปรแกรมใหม่ๆ สามารถเพิ่มได้ตามต้องการ เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา เราไม่หยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้ จะพัฒนาโปรแกรมนี้อีกต่อไป จนกว่าภาพแห่งความฝันการมีบัตร Smart card ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ไกลเกินคว้ามีความเป็นจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM หนองคายความเห็น (1)

Jans
IP: xxx.24.137.172
เขียนเมื่อ 

การรักษาโรคเบาหวานแบบหายขาดโดยสมุนไพรไทย

หายขาดจริงๆครับ

โดยความบังเอิญที่คุณพ่อผมได้เดินทางมาหาที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาเจอกับ คุณ ยายผมที่ป่วยเป็นเบาหวานมาหลายปี โดยการรักษาตลอด 12ปีที่ผ่านมาต้องไปรับยาทุกอาทิตย์ ตื่นตั้งแต่ตี 5เพื่อไปโรงบาล แกบอกว่าทรมานมากใครไม่เป็นไม่รู้หรอก เพื่อนๆแกได้ตัดนิ้ว-แขน-ขา บางคนตาบอด และตายไปก็หลายสิบคนแล้ว

พ่อบอกกับแม่ว่าแกมีสูตรสมุนไพรโบราณสมัยคุณปู่ผมที่อยู่ที่มาเลย์เซียก่อนเดินทางมาไทยและนำมาผสมกับสมุนไพรของคุณตาผมที่นำมาจากไร่ที่ จังหวัดเลยผสมชงทานกัน ตอนแรกแกไม่ยอมทาน กลัวสารพัดผ่านไปหลายวันเข้าพ่อผมแกก็ชงทานทุกวันให้แกดูเป็นตัวอย่าง แกเลยยอมหลังจากทานไปสัก 3-4วันแกบอกว่าจะปัสสาวะบ่อยมากและจะมีอาการร้อนวูบวาบ และอาการชาปลายนิ้วตอนเช้าได้หายไปและหลังจากทานไปได้ 7วันแกอยากทานนั่นทานนี่(ปรกติไม่ยอมทานอะไร) ผิวพรรณจากแห้งๆเริ่มมีน้ำมีนวล และขาเริ่มมีกำลังสามารถลุกขึ้นเดินได้ จนแม่ได้พาไปตรวจที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ผลออกมาว่าน้ำตาลในเลือดจากเดิม 230 ลดลงเหลือเพียง 115เท่านั้น เอง จนหมอเองก็ประหลาดใจอยู่ไม่น้อย แกทานมาได้สักประมาณ 1เดือนแล้วกลับไปวัดน้ำตาลอีกก็ได้รับผลว่าปรกติดี จวบจนถึงปัจจุบันนี้คุณหมอ ได้ทำการแจ้งว่าไม่ต้องมาตรวจแล้วครับ หายจากการเป็นเบาหวานแล้ว ก็ทำให้ทุกคนในบ้านประหลาดใจมากครับ

ผมคนนึงที่ไม่เชื่อครับ ก็เลยเอามให้น้องๆที่ทำงานที่ร้อยเอ็ดนำไปให้คนที่บ้านทาน ผลก็เป็นเช่นเดิมกับยายผมทานไปน่าจะประมาณ 83คน มีที่ไม่หาย 3คน ซึ่งจากการสอบถามแล้วได้ความว่าทานไปเพียง 1-3วันแล้วไม่กล้าทานต่อครับ

ส่วนท่านอื่นๆปัจจุบันหายขาดแล้วเพราะไม่ได้นำไปทานอีกเลย

ผมจึงบอกคนที่หายว่าถ้าทานแล้วหายให้ระลึกถึงคุณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ได้คิดค้นสูตรโบราณนี้ไว้ให้แก่คนรุ่นนี้ครับ

อัศจรรย์จริงๆครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ คุณ ธิดา อึ้งนภารัตน์ 123/456 ม.เพรสซิเดนท์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000หรือโทร 083-3459197