๑๒ ราศี ตามที่เสนอมาเป็นลำดับ จะมีการจัดประเภทไว้หลายนัย ประเด็นที่จะเล่าในตอนนี้ก็คือการจัดราศีตามเกณฑ์ โดยพิจารณาแต่ละราศีว่าเป็นประเภทใด ซึ่งนักโหราศาสตร์ได้จัดไว้ ๔ กลุ่ม คือ

๑. ราศีปัสวะ หรือปัสวเกณฑ์ (ปัสวะ แปลว่า สัตว์เลี้ยง) ได้แก่ ราศีที่เป็นสัตว์บกหรือสัตว์สี่เท้า มี ๓ ราศี คือ

 • ราศีเมษ แพะ
 • ราศีพฤษภ วัว
 • ราศีสิงห์ สิงห์

๒. ราศีอัมพุชะ หรืออัมพุชเกณฑ์ (อัมพุชะ แปลว่า สัตว์น้ำ) ได้แก่ ราศีที่เป็นสัตว์น้ำ มี ๓ ราศี คือ

 • ราศีกรกฎ ปู
 • ราศีมังกร มังกร
 • ราศีมีน ปลา

๓. ราศีนระ หรือนรเกณฑ์ (นระ แปลว่า คน) ได้แก่ ราศีที่เป็นคน หรือสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับคน มี ๕ ราศี คือ

 • ราศีเมถุน คนคู่
 • ราศีกันย์ สาวน้อย
 • ราศีตุลย์ คันชั่ง
 • ราศีธนู คนยิงธนู
 • ราศีกุมภ์ คนแบกหม้อ

๔. ราศีกีฏะ หรือกีฎเกณฑ์ (กีฎะ แปลว่า แมลง) ได้แก่ ราศีที่เป็นแมลง มี ๑ ราศี คือ

 • ราศีพิจิก แมงป่อง

... การจัดกลุ่มราศีทำนองนี้ อาจกำหนดจำได้ง่ายๆ ว่า สัตว์บก สัตว์น้ำ คน และแมลง โดยจะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานบางอย่างเพื่อเป็นหลักในการทำนาย ซึ่งผู้เขียนจะขยายความต่อไปข้างหน้า...

แนวคิดพื้นฐานก็อาจเหมารวมได้ว่า ถ้าเป็นสัตว์บกก็ดุร้ายที่สุด สัตว์น้ำก็อาจดุร้ายน้อยลง แมลงทั้งดุร้ายและน่ารังเกียจ ส่วนที่เป็นคนก็น่าปรารถนา เป็นต้น...

อนึ่ง ยังมีการจัดกลุ่มราศีตามธาตุ และตามลักษณะอื่นๆ อีกด้วย ฉะนั้น ผู้เขียนจะเริ่มนำเรื่องธาตุในโหราศาสตร์มาเล่าในตอนต่อไป...