วิธีพิสูจน์ว่ากาแฟที่ซื้อมาเป็นกาแฟแท้ หรือไม่ ให้หยิบกาแฟใส่อุ้งมือเล็กน้อย แล้วบีบให้แน่น ถ้าเป็นกาแฟบริสุทธิ์ เมื่อคลายมือออกจะไม่จับเป็นก้อนแน่น