คุณครูบุญยังสอนวิชาการงานอาชีพ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531-ปัจจุบัน ซึ่งราวๆประมาณเกือบ 20 ปีแล้ว ถึงคุณครูจะสอนมานานแต่คุณครูไม่คิดที่จะย้ายหรือไปสอนที่ไหน เพราะโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีดีหลายๆด้าน ครูมีความสุขที่มีเด็กในโรงเรียนที่คุณครูได้สอน มีนิสัย กริยามารยาทที่เรียบร้อย เด็กแต่งตัวสะอาดสะอ้าน พูดจาไพเราะ คุณครูจึงความสุขในหน้าที่หรือการงานที่ได้ทำ ณ จุดนี้