อ้อยทิพย์ 46311700

วัคซีน
        วัคซีนแอนแทรกซ์

เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อเป็น ผลิตจากเชื้อ Bacillus anthracis สเตรน 34 F2

 

สรรพคุณ

 

 

ใช้ฉีดป้องกันโรคแอนแทรกซ์ (โรคกาลี) สำหรับโค กระบือ แพะ แกะ และช้าง

 

ส่วนประกอบ

 

 

วัคซีน 1 มล. ประกอบด้วยสปอร์ของเชื้อ Bacillus anthracis สเตรน 34 F2 จำนวนไม่น้อยกว่า 107 CFU
วิธีการใช้

 

 

1. ฉีดวัคซีนครั้งแรกให้กับสัตว์อายุ 14 สัปดาห์ขึ้นไป และฉีดวัคซีนซ้ำทุกปี
2. ในเขตที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ให้ฉีดซ้ำทุก 6 เดือน
3.
ก่อนใช้ต้องเขย่าขวดให้วัคซีนเข้ากันดีทุกครั้ง

ขนาดฉีด

 

 

เข้าใต้ผิวหนัง      แพะ แกะ      ตัวละ 0.5 มล.
                     โค กระบือ    ตัวละ 1    มล.
                     ช้าง               ตัวละ 2    มล.

 

ความคุ้มโรค สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์ และจะมีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน 1 ปี
การเก็บรักษา เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
ขนาดบรรจุ

 

 

ขวดละ 20 มล.

 

ข้อควรระวัง

 

1. ห้ามวัคซีนถูกแสงแดด
2. ห้ามใช้สารเคมีฆ่าเชื้อที่กระบอกฉีดยาและเข็ม

3.
ห้ามใช้สัตว์ท้อง เพราะอาจทำให้แท้ง
4. หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว นำเข็มและกระบอกฉีดยาไปต้มฆ่าเชื้อ ส่วนขวดบรรจุวัคซีนให้เปิดจุกออกก่อน แล้วเผาหรือต้มฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปทิ้ง
5. สัตว์อาจมีอาการบวมเล็กน้อยบริเวณที่ฉีด และอาจมีไข้ 2-3 วัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)