วันนี้ท่านอาจารย์คนใหม่(อาจารย์ม่อน)ได้มาสอนเป็นวันแรกรู้สึกว่ามีท่านนักศึกษาให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ  มาก  ม๊าก