รวมเวปไซด์ เกี่ยวกับ ศิลปะ ศิลปิน

ภาพโมนาลิซ่า http://cgfa.sunsite.dk/vinci/p-vinci7.htm  

ภาพลีโอนาโด ดาวินซี http://cgfa.sunsite.dk/vinci/p-vinci8.htm

ภาพวาดของศิลปินทั่วโลก  http://www.wga.hu/index1.html click ตามอักษร
ภาพวาดของศิลปินทั่วโลก  http://cgfa.sunsite.dk/fineart.htm
เจาะลึกภาพวาดในอตีด เช่น โมนาลิซ่า http://www.artofcolour.com/index.html
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พุทธศิลป์ http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/
9510/art001z.htm/
วัดร่องขุ่น วัดสวย ภาพเยี่ยม  http://www.geocities.com/lek41_plus/watrongkhun.html
อาจารย์พิชัย กรรณกุลสุนทร  เวปไซด์วิชาcom-grahhic art  http://www.academyproject.com/human/pichai//
อ.ศักราช ฟ้าขาว ราชฏัช เชียงใหม่รวม link ดีมาก  http://www.sakaraj.net/
ภาพวาดของศิลปินไทย   http://www.rama9art.org/artisan/male/male.html
รวมLinkศิลปะ ของร.ร.สหวิทย์ จำนวนมากและดีด้วย  http://www.sahavith.ac.th/website_link/Art.htm