แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร


เรื่องดี ๆ ที่ต้องบอกต่อ

ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จัก เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย)และ มะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้ช่วยกันบอกต่อ...โดย สสร.ได้ตรวจสอบแล้วเป็นโครงการที่มีอยู่จริง

แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานและคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้นๆ ในทุกวันนี้ คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ มะเร็งกระเพาะอาหารไว้ด้วย โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดนี้ ส่วนใหญ่นอกจากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตที่มี
ข้อจำกัดอย่างยิ่ง ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อยๆ สร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด

ล่าสุด บริษัทยาข้ามชาติ โนวาร์ตีสได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป (GIPAP:Glivec International Patient Assistance Program) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Chronic Myeloid Leukemia) ที่มีผลฟิลาเดเฟียโครโมโซม (philadephia chromosome) เป็นบวก ผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรง
ของโรค หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ (GIST-Grstro-Intesinal Stromal Tumor) ที่ผ่าตัดไม่ได้ และอยู่ในระยะลุกลาม (มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก) โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้ งจะมอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป

ดร.แดเนียล วาเซลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส (สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับอนุมัติในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันจีแพปมีผู้ป่วยมากกว่า 1.8 หมื่นราย โดยมีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800 คน ซึ่งนับว่ายังน้อยมาก จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติ ในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2540โดย  เพโดร ริวาโรลา (Pedro Rivarola) เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชาย แม็กซิมิเลียโน ริวาโรลา (Maximilliano Rivarola) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปีสำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระ

สำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (CML-Chronic Myeloid Leukemia) หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร (GIST) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า มีผล CD 117 เป็น บวก
2.ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3.ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
4.ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น

หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
1.แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรีจากจีแพปกับแพทย์ผู้รักษา แพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบสมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่ www.themaxfoundation
2.ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
3.ภายหลังจากที่แพทย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
4.กรณีที่ได้รับการอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
5.แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง

ส่วนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการมี 16 แห่ง คือ
1.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2.โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.ศิริราชพยาบาล
4.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6.โรงพยาบาลราชวิถี
7.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
8.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
9.โรงพยาบาลตำรวจ
10.โรงพยาบาลภูมิพล
11.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
12.สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 13.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
14.โรงพยาบาลหาดใหญ่
15.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ
16.โรงพยาบาลสระบุรี

ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และบุษกร สนธิกร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202 หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่
www.gipapthailand.org หรือ
www.themaxfoundation.com

คำสำคัญ (Tags): #ลูคีเมีย
หมายเลขบันทึก: 80735เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2007 18:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:33 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

ขอบคุณมากค่ะ

                ดีใจที่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพราะนักเรียนที่โรงเรียนคนหนึ่งกำลังทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ดิฉันจะรีบส่งข่าวให้ผู้ปกครองเขาทราบเขาคงดีใจมาก

  • เดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ครับ คุณ Trip

คุณทะเลใจคะ ขอขอบคุณค่ะ ที่ได้นำประโยชน์ไปแจกจ่ายให้ผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในการส่งข่าว ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

อ.เก๋ แวะมาหน้านี้ด้วย ฮิฮิ แถมช่วยประชาสัมพันธ์อีก ขอบคุณค่ะ

พอจะทราบวิธีเกี่ยวกับการเพิ่มเม็ดเลือดขาวมั้ยคะ

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะค่ะเพราะตอนนี้มีน้องที่รู้จักคนนึงที่เค้าเป็นแต่ไม่ค่อยมีเงินรักษาค่าใช้จ่ายแพงมากในการให้ยาแต่ละครั้งแล้วจะช่วยบอกเค้าต่อ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

อาการที่ใกล้เคียงที่สุดที่สังเกตได้โดยตัวเองก่อนตรวจเจอมะเร็งเม็ดเลือด เมล์บอกหน่อยครับ มีโอกาสเปน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท