หุงข้าว ทั้งที่เป็นข้าวสวยและข้าวแข็ง และข้าวสวยนุ่มธรรมดาในหม้อเดียวกัน ส่วนที่อยู่เหนือน้ำจะเป็นข้าวสวยแข็ง ส่วนที่อยู่ในน้ำจะเป็นข้าวสวยนุ่มธรรมดาให้โกยข้าวอยู่เหนือพ้นน้ำ ข้างหนึ่ง