ถ้าข้าวมีกลิ่นให้ใส่เกลือ 1 ช้อนชาในน้ำนึ่งข้าว จะทำให้ข้าวที่มีกลิ่นหายไป และทำให้ขาวฟู น่ารับประทาน