เทคโนโลยีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การใช้ IT ต้องมีสติและมีเหตุผล

“… เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการ คือการทำให้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณ์แบบ จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีที่ใช้การได้ไม่คุ้มค่า ก่อให้เกิดความสูญเปล่าและความเสียหายได้มาก จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่บกพร่อง ไม่สมควรนำมาใช้ไม่ว่ากรณีใด   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 18  ตุลาคม  2522                        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิได้หมายถึงการไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างชาติ    เข้ามาแล้วผลิตใช้เองทั้งหมด แต่หมายถึงการยอมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น ต้องรู้จักเลือกนำเทคโนโลยีมาใช้       ให้เหมาะกับการ เหมาะกับกิจ เหมาะกับยุคสมัย และไม่ฟุ่มเฟือย                    การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่จะใช้ ต้องศึกษาถึงศักยภาพของเทคโนโลยีว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ และที่สำคัญต้องคำนวณถึงความสามารถในการที่จะให้ได้มาโดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับตัวเองและไม่เพิ่มภาระ    ให้ผู้อื่น และเมื่อได้มาต้องใช้อย่างคุ้มค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เกิดผลเสียน้อยที่สุด ใช้อย่างมีสติ     มีเหตุผล ใช้แล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่น                    ดังนั้น  การเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองและผู้อื่น จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ แต่การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น เป็นการเปิดรับเพื่อให้รู้เท่าทันโลก มิใช่เพื่อวิ่งให้ทันโลก เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้ตัวเองและประเทศอยู่รอด เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนในทุก ๆ ด้านของสังคม สามารถยืนหยัดและพัฒนาได้โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร  และประเทศก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและปกติสุขในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน IT ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#pa614#it ตามแนวพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 80382, เขียน: 24 Feb 2007 @ 11:53 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 14:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

สุภาโชค
IP: xxx.246.23.101
เขียนเมื่อ 

ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะค่ะ  อยากทราบว่าหลักการบริหารกับเศรษฐกิจพอเพียงมันจะทำให้คุณภาพชีวิของประชาชนดีขึ้นอย่างไรค่ะ

ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีครับ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับ อยากให้เราคนไทยช่วยกันสนองพระราชดำรัส ตามทฤษฎีพระราชทานครับ

เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นด้วยการที่ประชาชนจะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง คือ ไม่มีหนี้สิน มีที่อยู่อาศัย มีอาหารครบ 3 มื้อ และมีความสุข  คือ การที่คนเราดำเนินชีวิตด้วยความพอดี  จะทำให้เรารู้จักการใช้เงิน การเก็บเงิน 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านนะค่ะ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับระบบสุขภาพแบบพอเพียงได้(ข้อนี้เคยได้ยินเค้าเล่ามาอีกที) แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักค่ะ

คิดดี มีชิวิตพอเพียง จะต้องการอะไรมากกว่า ปัจจัย 4  ในการดำเนินชีวิต

แค่นี้ เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วล่ะน่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียงถ้าสามารถทำคู่กันไปได้จะทำให้ประเทศพัฒนาไปได้ดีกว่านี้แน่ค่ะ

ที่สำคัญเราต้องรู้จักเลือกนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับตัวเองด้วยน่ะ แล้วก็ต้องเหมาะกับกิจการหรืองานเหมาะกับยุคสมัย ที่สำคัญก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ หากทำได้

ประเทศคงเจริญน่ะค่ะ                 

เราต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี  โดยนำแนวคิดพอเพียงมาใช้ สั้น ๆ และเข้าใจง่ายดีค่ะ

พริกแกง
IP: xxx.172.234.149
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมาย ไม่งั้นไม่มีงานส่งอาจารย์ แน่เลย