ทำดีเพื่อพ่อ

ตามที่ท่านได้ดำริเอาไว้ว่าให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   หนูเป็นหนึ่งใน

โครงการเศรฐกจิพอเพียง  ตามเเนวพ่อหลวงให้ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอไม่ต้องไปฟุ่มเฟือย  แม้ว่าเราจะยากจนแค่ไหนเราจะต้องไม่อ่อนล่า  หนูจะทำตามแนวพ่อหลวงที่ได้ดำริเอาไว้  ให้ดีที่สุดค่ะ