ผ้า ขาวที่มีสีดำ วิธีที่จะช่วยให้มองดูใหม่สะอาด ให้จุ่มผ้าลงในน้ำที่ผสมเบียร์เล็กน้อย แช่ไว้สักครู่ แล้วจึงซัก จะเห็นว่าผ้าเป็นมันดูใหม่ขึ้น